• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Michael Drewsen

Oprindelige forfattere CACle og FHLau
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Michael Drewsen, 15.10.1804-26.2.1874, papirfabrikant, politiker. Født på Strandmøllen, død i Kbh. (Trin.), begravet i Silkeborg. Som dattersøn af Michael Rosing nærede D. i sin ungdom megen tilbøjelighed for scenen, men blev ligesom sin ældre bror Christian D. tidligt faderens medhjælper ved driften af Strandmøllen. 1840 optoges brødrene i firmaet D. & Sønner, og de overtog virksomheden 1844 ved faderens udtræden af firmaet. 1848 tilskødede han dem Strandmøllen, og 1854 udvidede de denne fabrikvirksomhed ved køb af Ørholm og Nymølle. På forslag af faderen havde de to brødre 1844 grundlagt Silkeborg Papirfabrik til udnyttelse af Gudenåens vandkraft. Det var dog særlig D. der tog sig af anlægget. Han flyttede straks derover og drev på værket med så megen energi at det første ark papir på Silkeborg-fabrikken kunne tilvirkes nytårsdag 1845. Fabriksbygningerne dannede grundlaget for den handelsplads der blev oprettet ved kgl. resolution 1845-46; dens opblomstring skyldtes væsentlig D., og han betegnes med rette som dens grundlægger; 1900 fik den købstadrettigheder. 1865 udtrådte D. af firmaet D. & Sønner og overtog fabrikken i Silkeborg for egen regning. 1870 solgte han den og købte tre godser ved Vanern i Sverige, men han bevarede sit hjem i Silkeborg, boede dog det sidste år af sit liv i Kbh. – På et besøg hos D. så H. C. Andersen daglig de store dynger af klude foran fabrikken, og han fik her ideen til eventyret Laserne som han skrev under sit ophold hos D. Denne fik i Silkeborg også besøg af kong Frederik VII der var ham meget venligt stemt. – D. var medlem af den grundlovgivende rigsforsamling og valgtes et par gange senere (1849-51, 1854 og 1855) til rigsdagsmand. Han stod, i alt fald en tid, det nationalliberale parti nærmest. Han var ikke nogen fremragende politiker, men han spillede en rolle 1854 da den store jyske adressedeputation kom til Kbh. for at anmode Frederik VII om at skifte rådgivere. Deputationen, der ikke fik adgang til kongen, blev af københavnske borgere indbudt til en fest i Casino. – Heller ikke som erhvervsmand hørte D. til de fremragende. Et heftigt temperament og ofte meget kontante forretningsmæssige synspunkter bragte ham i alvorligt modsætningsforhold til både faderen og broderen Christian D. Ind imellem kom det til direkte rivninger. Det er sagt om D. at nøgtern og klog driftsledelse ingenlunde var hans stærke side, og at hans ledelse af Silkeborg Papirfabrik i 1850'erne og -60'erne kunne opvise adskillige eksempler herpå, eksempler som i forbindelse med hans egen og sønnens kostbare og ekstravagante levemåde bevirkede en stigende økonomisk tilbagegang for denne gren af familien. Hvordan han end bedømmes som menneske og forretningsmand står det dog fast at hans type passede til det unge Silkeborg. Hans initiativ, fremsyn, vovemod og virketrang i nybyggertiden kan næppe vurderes for højt. Han sad på Silkeborg som en konge. Reelt, om ikke formelt, er han byens grundlægger, og statuen på torvet er rejst med bedste føje.

Familie

Forældre: papirfabrikant og politiker J. C. D. (1777-1851) og Johanne O. Rosing (1778-1824). Gift 20.11.1830 i Søllerød med Johanne Amalie Kümmel (Kymel), født 5.8.1808 i Kbh. (Helligg.), død 28.7.1863 i Silkeborg, d. af hyrekusk Johan Simon K. (ca. 1770– 1843) og Christiane Ammonsen (ca. 1770-1836). – Bror til Christian D.

Udnævnelser

R. 1853. K. 1855. F.M.1. 1845.

Annonce

Ikonografi

Mal. af J. F. Vermehren udst. 1851. Afbildet på Constantin Hansens mal. 1860-64 af den grundlovgivende rigsforsamling (Fr.borg). Mal. af J. V. Gertner, 1870. Mal. af J. Roed, 1870 (Fr. borg), mal. af samme (Silkeborg rådhus). Tre træsnit 1874, to af dem efter samme foto, det ene af dem af H. P. Hansen. Statue af Pedersen-Dan rejst 1892 (torvet i Silkeborg). Portr. som vandmærke i papir, modelleret af A. G. Nielsen ca. 1960. Foto.

Bibliografi

III. tid. 8.3.1874; sst. 6.11.1892. Zodiacus: Parlamentariske stjernebilleder, 1875. C. Nyrop: Strandmøllen, 1878. Ad. Bauer: Jydske håndværkere og fabrikanter, 1893. Otto Bisgaard: Fra Silkeborgs nybyggertid, 1935. Samme: Af Silkeborg handelsplads' hist., 1942 229-49. E. Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938.

Referér til denne tekst ved at skrive:
C. A. Clemmensen, Finn H. Lauridsen: Michael Drewsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 15. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288946