Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Holger Sebbelov

Oprindelige forfattere EKJo og PKJen
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Holger Sebbelov, Holger Sebbelow, 26.2.1866-1.2.1950, fabrikant. Født på Saltø, Karrebæk sg, død i Gentofte, begravet i Karrebæk. Efter konfirmationen kom S. 1880 i lære hos firmaet Carl Flensburg & Sebbelov der var grundlagt året i forvejen af fabrikant Carl Carsten Flensburg (1850–1944) og S.s farbror, grosserer Jørgen Valdemar Sebbelov (1835–97). Her avancerede han 1892 til prokurist og blev 1897 medindehaver og egentlig leder af virksomheden der udviklede sig til en af landets førende inden for den finere tekstilindustri (linnedvarer, møbel- og dekorationsstoffer). Tidligt erhvervede S. ry som en dygtig tekstilfabrikant, men samtidig tog han sig flittigt af almene faglige spørgsmål, navnlig efter at han 1910 var valgt ind i Tekstilfabrikantforeningens bestyrelse hvor han 1918 (-27) afløste K. C. Bloch som formand. Allerede i dennes sidste tid havde S. i sin egenskab af næstformand haft den daglige ledelse af foreningen, og i de følgende år blev han i stedse højere grad draget ind i efterkrigstidens omfattende organisationsarbejde. Han var bl.a. medlem af Industrirådets stående udvalg, af Industriforeningens repræsentantskab, af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk, af Erhvervenes rådgivende udvalg, af bestyrelsen for Teknologisk institut, af Toldrådet, af Industrifagenes forretningsudvalg, af erhvervsministeriets industriudvalg og af Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse. Han gik op i disse hverv med stor iver og samvittighedsfuldhed og deltog jævnligt i den offentlige drøftelse af handelspolitiske og socialpolitiske problemer hvor han ikke alene talte tekstilindustriens sag, men i det hele lagde an på en bredere industripolitisk linie. Han var en energisk og myndig organisationsleder, men de store krav som stilledes til hans arbejdskraft, og som han beredvilligt gik ind på, undergravede hans helbred, og i årene 1926–27 afviklede han de fleste af sine tillidshverv. Han udnævntes ved denne lejlighed til æresmedlem af Tekstilfabrikantforeningen. Det lykkedes S. at genvinde sit helbred, og selv om han siden kun i mindre grad tog del i organisationslivet bevarede han dog tilknytningen til tekstilbranchen gennem sit mangeårige formandskab for deri danske væveskole (1919–43) og Tekstilindustriens ulykkesforsikring (1924–45) ligesom han i en årrække sad som bestyrelsesmedlem i den internationale tekstilfabrikantsammenslutning (1925–33). Fra sine unge år var S. politisk tilknyttet de konservative (medstifter af Det unge højre 1890), men nærmede sig med sine liberalistiske synspunkter i sine senere år til Venstre. Gennem hele sit liv var han en ivrig sportsmand (rosport og atletik), og også på dette område ydede han en væsentlig organisatorisk indsats, bl.a. som formand for Roklubben Skjold og Dansk forening for rosport og mangeårigt medlem af Dansk idrætsforbunds ordens- og amatørudvalg (1899–1927). For sit arbejde her modtog han flere hædersbevisninger.

Familie

Forældre: godsforvalter Ferdinand Nicolai S. (1833–1900, gift 2. gang 1877 med Julie Augusta Nielsen, 1856–1928) og Golla Emilie Wilhelmine Bodenhoff (1838–76). Ugift.

Udnævnelser

R. 1920. DM. 1941.

Annonce

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interviews i Dagens nyheder 18.2.1936 og Børsen 26.2. s.å. – Torkil Baumgarten: Borgerlige familier, 1910–16 77–122. L. Brahe Christensen: Carl Flensburg & Sebbelov 1879–1954, 1954 især 32–54. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Erik Korr Johansen, P. Koch Jensen: Holger Sebbelov i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. juni 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=297301