• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jens Lillelund

Oprindelig forfatter JHaest
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jens Lillelund, 22.10.1904-10.7.1981, direktør i autobranchen. Født i Lime, død i Gentofte, begravet Ordrup kgd. Efter skolegang først i Lime, derpå i Bagsværd kostskole fik L. handels- og bankuddannelse og var 1940 ansat som salgschef i et amerikansk firma i Kbh. Kapitulationen 9. april 1940 fyldte ham med forbitrelse og samme dag blev han arresteret pga. stærkt provokerende optræden over for en tysk værnemagtsafdeling. Efter en uventet løsladelse besluttede han sig til sabotageaktivitet og forsøgte en sådan med primitive, hjemmelavede midler. Han fik kontakt med gruppen De frie danske og deltog i dens illegale bladarbejde, og da gruppen i juni 1943 fik kontakt med fald-skærmsfolkene og dermed, med adgang til engelsk sprængstof, gik ud i organiseret sabotage blev L. en af dens mest aktive medlemmer. Gruppen antog da navnet Holger Danske og gennemførte en række sabotager, bl.a. mod Forum i august 1943. Da gruppen i september gik i opløsning, genopbyggede og udvidede L. den og deltog i efteråret i en række sabotageaktioner. Under aktionen mod de danske jøder i oktober var han stærkt virksom i redningsarbejdet. Efter en stikkeranmeldelse og et tysk forsøg på at likvidere ham måtte L. i december flygte til Sverige hvor han indtrådte i kontaktudvalget, men i juni 1944 vendte han uforfærdet tilbage til Kbh. for i en krisesituation på ny at reorganisere Holger Danske, hvorpå han på opfordring af faldskærmschefen F. B. Muus påtog sig den opgave at organisere sabotagegrupper i Jylland. En særlig aktiv rejsegruppe fik i løbet af efteråret gennemført et halvt hundrede sabotager rundt om i landsdelen. Under dette arbejde knyttede L. sig tæt til modtagechefen, Anton Toldstrup, og kom som denne i modsætningsforhold til den militære leder i Jylland, Vagn Bennike, hvilket vanskeliggjorde hans arbejde så han på ny måtte tage til Sverige og arbejde i kontaktudvalget. I foråret 1945 blev L. kaldt til England hvor han gennemgik militær uddannelse med henblik på at blive nedkastet i Danmark i tilfælde af kamp på dansk område. Han blev attacheret general Dewings militærmission og vendte den 7.5.1945 tilbage til Danmark som dennes liaison-officer.

Efter krigen startede L. sit eget firma og tog ofte med styrke del i den offentlige debat, dels i sin egenskab af ledende modstandsmand, dels som formand for bl.a. Ligaen for tolerance, Danmarks komité for Sovjets jøder og Dansk Israelsk selskab.

Familie

Forældre: landmand, senere folketingsmand Jens Peter L. (1875-1922) og Laura Kirstine Nielsen (1870-1932). Gift 22.1.1932 i Gladsaxe med Ena Kjærbye, født 6.11.1905 i Århus, d. af hovedkasserer Oluf Rasmus K. (1875-1932) og Johanne Augusta Allin (1882-1949).

Annonce

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interviews i Nationaltid. 20.7.1945 og Jyllands-posten 20.10.1974. -Jørgen Hæstrup: Hemmelig alliance I-II, 1959.-Papirer i Rigsark.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jørgen Hæstrup: Jens Lillelund i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 24. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=293578