• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jean C. Tuxen

Oprindelige forfattere HCBj og ThTopJ
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jean C. Tuxen, Jean Charles Tuxen, 31.10.1854-3.5.1927, direktør ved orlogsværftet. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Vestre). T. blev kadet 1867 og sekondløjtnant 1872. Han var med korvetten Dagmar i Rio de Janeiro og Vestindien 1872-73 og forfremmedes 1873 til premierløjtnant. N.å. sendtes han, der var i besiddelse af tekniske anlæg som mange af sin slægt, til England hvor han i tre år gennemgik et skibsbygningskursus på Royal Naval College i Greenwich og tog eksamen med udmærkelse. Ved sin hjemkomst 1877 blev han inspektionsofficer ved skibsbyggeriet og 1880 underdirektør, idet han samtidig fik sin afsked fra søofficers-korpset. 1895 blev han direktør for skibsbygning og maskinvæsen og chef for maskinkorpset, en stilling som han beklædte i de følgende 25 år, indtil han 1920 trak sig tilbage. I næsten et halvt århundrede var T. knyttet til marinens skibsbyggeri i en tid hvor materiellet var i rivende udvikling, ligesom det skyldtes T. at orlogsværftet påbegyndte bygning af luftfartøjer. Han var velbegavet, kundskabsrig og samvittighedsfuld og i besiddelse af fremragende forhandlingsevne. Det smukkeste resultat af hans virksomhed er bygningen af vore panserskibe af Herluf Trolletypen hvor det med et beskedent deplacement lykkedes ham at skabe skibe der var i besiddelse af kraftigt artilleri og torpedoarmering, god beskyttelse og sødygtighed. Under hans overledelse byggedes på orlogsværftet 51 større skibe og 29 luftfartøjer. Han var medlem af talrige kommissioner inden for marinen vedrørende materiellet, søværnsloven af 1909 og det militære flyvevæsen. Ved siden af sin omfattende virksomhed på orlogsværftet fik han lejlighed til at udnytte sine kundskaber, erfaringer og repræsentative evner på anden måde. Han var således i mange år medlem af bestyrelsen for Det forenede Dampskibsselskab og for Frederikshavns værft og flydedok. 1896-1904 var han formand for Kgl. dansk yachtklub, en tid formand for Aeronautisk selskab og 1915-25 medlem af Kbh.s havnebestyrelse. 1920 blev han formand for Kbh.s kommunale vælgerforening og 1925 medlem af Kbh.s borgerrepræsentation. Efter sin afsked fulgte T. levende med i orlogsværftets udvikling og polemiserede i pjecen Orlogsværftets Omordning, 1926 mod værftets omdannelse til civilt statsværft. – Kammerherre 1920.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kommandør Johan C. T. (1820-83) og Elise Rosalie Christence Bernhoft (1827-95). Gift 14.8.1886 i Kbh. (Pauls) med Emma Frederikke Margrethe Hansen, født 18.5.1862 i Kbh. (Frels.), død 24.3.1923 i Kbh., d. af grosserer, senere etatsråd Alfred Peter H. (1829-93) og Emmy Gotschalck (1827-86).

Udnævnelser

R. 1886. DM. 1895. K.2 1900. K.1 1913. F.M. 1. 1920.

Annonce

Ikonografi

Mal. af Knud Larsen, 1912. Foto.

Bibliografi

[Th.] T[opsøe]-J[ensen] i Tidsskr. for søvæsen XCVIII, 1927 329–32. Skibbygning og maskinvæsen ved orlogsværftet gennem 250 år, 1942 131-49. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Christian Bjerg, Th. Topsøe-Jensen: Jean C. Tuxen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 2. april 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298617