Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Michael J. Herbst

Oprindelig forfatter ThTopJ
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Michael J. Herbst, Michael Johan Herbst, 3.6.1699-22.10.1762, søofficer. Født i Rendsborg, død i Kbh., begravet sst. (Holmens k.). H. blev volontær kadet 1716, sekondløjtnant 1727, premierløjtnant 1732, kaptajnløjtnant 1738, kaptajn 1740, kommandørkaptajn 1751, kommandør 1757, og schoutbynacht 1760. -Som kadet deltog han under Peter Tordenskiold i Marstrands erobring og gik straks efter fredsslutningen i koffardifart som styrmand 1720–26, først til Vestindien og senere til Ostindien og Kina. Efter et ophold i Danmark fik han atter orlov for at gå i koffardifart og sejlede 1730–32 som styrmand i Asiatisk kompagnis skib Kronprins Christian (det tidligere orlogsskib Warberg) (Ang. dette togt se Tidsskrift for Søvæsen, 1900) til Kina. 1735 ansattes han som assistent hos navigationsdirektør L. Lous og blev n.å. viceekvipagemester på Gammelholm, 1739 medlem af konstruktionskommissionen og 1741 ekvipagemester på Gammelholm. 1743 var han chef for orlogsskibet Christianus Sextus der var flagskib i den af generaladmiralløjtnant grev Frederik Danneskiold-Samsøe kommanderede flåde. 1748 blev han ved siden af sin tjeneste som ekvipagemester havnemester i Kbh. og kommitteret i havnekommissionen, 1751 værftschef i Fredriksvern i Norge og chef for den norske flotille. Her satte han sig et varigt minde ved sin dygtige og energiske administration; værftet blev udvidet, tøjhus, takkelladsbygning, kontorbygning og kirke blev bygget og defensionsværkerne forbedret. Efter fem års tjeneste her blev han atter kaldt til Kbh. for at overtage stillingen som Holmens chef hvor han ligeledes gjorde fortræffelig fyldest. H. blev tillige deputeret i admiralitetskollegiet og fra 1757 kommitteret ved Helsingørs havneanlæg. Fr. Danneskiold-Samsøe skriver om ham 1766: "H. var kyndig i Holmens indvordes Oeconomie, oplært ved Ekvipagen, sit Embede fuldkommen voxen, fuld af Zele og god Villie, derfor er det ogsaa ham at tilregne, at Eders Majestæt endnu har Flaade."

Familie

Forældre: kaptajn ved fortifikationen Adolph Tobias H. og hustru. Gift 1. gang 4.1.1737 i Kbh. (Holmens) med Engelke Marthe Liebe, født ca. 1715, død 18.2.1747 i Kbh. (Holmens), d. af underofficer Peter August L. og Urbana Magdalene Eckhorst (1694–1753, gift 2. gang 1728 med kommandørkaptajn Peter Klauman Carlsen, 1702–70). Gift 2. gang 29.5.1748 med Anna Cathrine Thomsen, født ca. 1706, død 28.2.1769 i Kbh. (Holmens) (gift 1 . gang med skibsfører Claus Munkeberg, død senest 1744, gift 2. gang 1744 med skibsfører i Asiatisk kompagni Rolluf Kierulff, ca. 1693–1747). -Far til Adolph Tobias H.

Ikonografi

Mal. af P. Wichmann.

Annonce

Bibliografi

Efterretninger om den da. søeetat fra forrige tider, 1790 150. K. Kvam i Norsk t. for sjøvesen, Oslo 1968 197–242. Viggo Sten Møller: Fredriksvern ved Stavern, 1973.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Th. Topsøe-Jensen: Michael J. Herbst i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. januar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=291191