Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Knud C.J. Nielsen

Oprindelig forfatter ThTopJ
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Knud C.J. Nielsen, Knud Christian Julius Nielsen, 26.5.1845-12.9.1909, søofficer, skibsbygningsingeniør. Født i Kbh. (Helligg.), død i Leith, begravet i Kbh. (Holmens). N. blev kadet 1860 og deltog om bord i fregatten Niels Juel i kampen ved Helgoland 9.5.1864. Han blev løjtnant med Gerners medalje og kongens æressabel 1866 og premierløjtnant 1868. Efter forskellige søtogter gennemgik han 1870-72 den på hans eget initiativ oprettede afdeling for søofficerer i hærens officersskoles ældste klasse og ansattes derefter som skoleofficer ved søofficersskolen sst. i beskrivende geometri, skibsbygning og maskinlære indtil han 1874 konstitueredes som underdirektør ved orlogsværftet. 1875-76 foretog han en studierejse til Sverige, Frankrig og England for der at gøre sig bekendt med skibsbygning på regerings- og private værfter. Ved sin hjemkomst udnævntes han til underdirektør ved orlogsværftet og 1883 til direktør for skibsbygning og maskinvæsen og chef for maskin- og håndværkerkorpset. I de følgende tolv år, i et tidsrum hvor materiellet var i rivende udvikling, forestod han den tekniske afdeling i marinen og skabte ved panserskibet Ivar Huitfeldt og særlig ved krydserne Valkyrien, Hekla, Geiser og Heimdal skibe der, foruden at være meget sødygtige, i forhold til deres størrelse var kraftige og hensigtsmæssige. Skolen for skibsbygning og maskinvæsen udvikledes under hans ledelse til en mønsterskole ikke alene for befalingsmænd og teknikere til marinen, men også for private teknikere.

I forbindelse med sin embedsvirksomhed var N. fra 1880 statsbanernes maritim-tekniske konsulent og har som sådan i samarbejde med F. L. M. Ortmann, der var chef for orlogsværftets konstruktionskontor, udarbejdet tegningerne til de første dampfærger til Storebæltsoverfarten. 1895 trådte han ud af marinens tjeneste med kommandørs karakter for som administrerende direktør at overtage ledelsen af A/S Burmeister & Wain der på det tidspunkt, samtidig med direktør Halleys død, var kommet i pekuniære vanskeligheder, bl.a. ved bygningen af det russiske kejserskib Standart. N. fik ved sin sjældne forhandlingsevne Rusland til at yde en betydelig ekstrabetaling for Standart og skaffede samtidig værftet forskellige store bestillinger derfra ligesom han ved sin dygtighed hurtigt bragte værftet på ret køl. Til trods herfor fandt han ikke den fortjente påskønnelse, og 1907 trak han sig tilbage herfra, væsentlig på grund af uoverensstemmelse med formanden for selskabets bestyrelse. Han indtrådte derefter i fiskeriselskabet A/S Torsteinson & Co. som bestyrelsesmedlem og teknisk rådgiver og havde i denne egenskab været på Island hvor han pådrog sig en sygdom der på hjemrejsen bevirkede hans død. N., der 1889-1901 var borgerrepræsentant i Kbh. og 1892-1904 medlem af Kbh.s havneråd, var en højtbegavet tekniker med en sjælden praktisk sans og grundige kundskaber og i besiddelse af en ualmindelig arbejdsevne.

Familie

Forældre: silke- og klædekræmmer Bernt N. (1806-75) og Emilie Erdemüthe Esche (1816-94). Gift 27.9.1872 i Silkeborg med Theodora Christiane Sophie Nielsen, født 29.10.1850 i Tern, død 1.8.1926 i Kbh., d. af apoteker, sidst i Silkeborg, Carl Frederik N. (1807-65, gift 2. gang 1863 med Franciska Vilhelmine Florentine Kjerrumgaard, 1826-1911) og Fanny Ida Elisabeth Kjerrumgaard (1822-62). – Far til Aage N.

Annonce

Udnævnelser

R. 1873. DM. 1881. K2. 1892. F.M.l. 1894.

Ikonografi

Træsnit 1889, N. blandt de nye borgerrepræsentanter. Afbildet på Chr. Mølsteds mal., 1897-98, Om bord i Niels Juel 1864 (Fr.borg) og på P. S. Krøyers mal. Industriens mænd, 1903-04 (sst.). Foto.

Bibliografi

A. Krog: Stamtvl. over familien Nielsen, 1917. Andr. Bruun: A/S Burmeister & Wain 1846-1906,1906 77-90. 111. tid. 14.4.1907. Politiken 14.9.1909. Tidsskr. for søvæsen LXXXI, 1910 40f. Skibsbygning og maskinvæsen ved orlogsværftet 1692-1942, 1942 126-31.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Th. Topsøe-Jensen: Knud C.J. Nielsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 23. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=294994