Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Johan Cornelius Krieger

Oprindelig forfatter ThTopJ
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Johan Cornelius Krieger, 7.7.1756-9.7.1824, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Ass.). K. blev kadet 1767, var s.å. med fregatten Havfruen til Middelhavet og 1770–71 med orlogsskibet Prinsesse Sophie Magdalene på F. C. Kaas' uheldige togt mod Algier. Han blev sekondløjtnant 1771. I indstillingen hertil skriver kadetchefen om ham: "Meget godt Genie, kan ventes mere end almindeligt af ham." Det viste sig, at han fuldt ud kom til at opfylde kadetchefens forventninger. Han blev premierløjtnant 1776 og sendtes 1778 sammen med syv andre søofficerer til Frankrig for at gøre tjeneste på flåden under krigen med England. Han gjorde sig her fordelagtigt bemærket, deltog med hæder i mange store søslag, dekoreredes med ordenen "pour le mérite militaire" og fik ved sin afsked 1782 tilbud om en årlig pension men afslog. K., der 1781 var forfremmet til kaptajnløjtnant blev medlem af konstruktionskommissionen 1782 og førte 1782–83 et skib for Vestindisk handelsselskab. K. blev 1783 generaladjudant hos kongen. 1788 var han attacheret chefen for en russisk eskadre der samvirkede med en dansk eskadre under K.s fars kommando, han blev n.å. kaptajn og var de følgende år fregatchef. 1792–98 var han ekvipagemester på Nyholm, medlem af havnekommissionen og havnemester i Kbh. 1798 blev han chef for fregatten Najaden i eskadren i Middelhavet under St. A. Bille og viste sig her som en fremragende dygtig skibschef. Da forholdene i Middelhavet ved nytår 1801 tillod en indskrænkning af den danske eskadre kaldtes K., der 1800 var blevet kommandørkaptajn, med Najaden m.fl. skibe tilbage. Skibene ankom under hans kommando velbeholdne til norsk havn kort efter englændernes angreb på Kbh. 1802 udtrådte K. af konstruktionskommissionen i hvis møder han pga. sine udkommandoer sjældent havde deltaget, men blev 1804 medlem af regleringskommissionen og atter 1807–14 medlem af konstruktionskommissionen.

Ved fjendtlighedernes udbrud aug. 1807 ansattes K. som chef for den bevægelige defension ved Kbh. 1810 udvidedes hans kommandoområde til farvandet mellem Nakkehoved og Møn, og 1812 lagdes yderligere kanonbådene i bæltet under hans kommando. Han viste også i denne stilling enestående mod og dygtighed, forfremmedes til kommandør 1808 og til kontreadmiral 1812. Efter fredsslutningen blev han medlem af kommissionen til søetatens reduktion og s.å. overekvipagemester, og medvirkede ved flådens genrejsning på en udmærket måde. K. var en velbegavet mand der var opdraget i krigens skole, han var dristig og samtidig sindig, mødtes med tillid af alle, en af de dygtigste søofficerer fra den tid. – Kammerherre 1808.

Familie

Forældre: kommandør, senere viceadmiral Johan Cornelius K. (1725–97) og Sophia M. Arff (1733–1816). Gift 1. gang 7.7.1787 i Kbh. (Holmens) med Sophia Vilhelmine Caroline Bornemann, født 18.6.1767 i Kbh. (Frue), død 2.6.1792 sst. (Holmens), d. af generalauditør Vilhelm B. (1731–1801) og Talche Storm (1738–79). Gift 2. gang 28.11.1794 i Kbh. (Holmens) med Dorothea Sara Marie Meincke, født 8.10.1777 sst. (Slotsk.), død 30.10.1809 sst., d. af senere kommitteret i rentekammeret, etatsråd Lorentz Angel M. (1750– 1811) og Margrethe Amalie Bluhme (1757–1809). Gift 3. gang 28.5.1811 på Frbg. med Anna Cathrine Falbe, født 18.8.1770 i Kbh. (Slotsk.), død 2.2.1843 sst. (Trin.), d. af kammerråd, senere etatsråd, zahlkasserer Johan Christian F. (1740–1801) og Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm (1741–1815). – Far til Johan Wilhelm Cornelius K.

Annonce

Udnævnelser

K. 1809. DM. 1812. S.K. 1815.

Ikonografi

Mal. af C. A. Lorentzen, 1782. Afbildet på stik sign. Rmbg., 1809, og på stik af Martin Engelbrecht, Fr. VI belønner K. Litografi af C. Henckel efter tegn. af C. Plötz. Mal. af C. A. Jensen, formentlig fra 1830erne efter ukendt forlæg; herefter litografi af W. Heuer.

Bibliografi

Danebrog III, 1882–83 49–52 172f (K.s rapporter 1808 og 1810). – Danm.s adelsårbog X, 1893 267f. Fædrenelandsk nekrolog 1821–26, udg. Fr. Thaarup, 1835–44 304–10. St. Bille: Det danske flag i Middelhavet, 1840 (særtryk af Archiv for søvæsenet, 1834–39). Archiv for søvæsenet, 1841 262–86. Jens Jacob Paludan: Ungdomserindr., 1908 (fot. optr. 1967) = Memoirer og breve IX. Olav Bergersen: Nøytralitet og krig II, Oslo 1966.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Th. Topsøe-Jensen: Johan Cornelius Krieger i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=293006