Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Adam Frederik Lützow

Oprindelig forfatter ThTopJ

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Adam Frederik Lützow, 19.6.1702-29. el. 30.5.1758, søofficer. Adam Frederik Lützow var først page hos dronning Louise og blev kadet 1718 og sekondløjtnant 1721. Han deltog 1726 om bord i orlogsskibet Nordstiernen i den dansk-engelske ekspedition til Reval (Tallinn) og blev premierløjtnant 1731 og n.å. kaptajnløjtnant.

1731-34 var Adam Frederik Lützow i engelsk tjeneste og blev jan. 1735 medlem af en kommission der var nedsat for at undersøge nogle formentlige fejl ved to af overfabrikmester K. Benstrup byggede orlogsskibe. Da han sammen med Frederik Lütken i sept.s.å. nægtede at underskrive en ekstrakt af kommissionsprotokollen, som de begge betegnede som vildledende, opvakte de kongens vrede. Adam Frederik Lützow slap dog med en skarp irettesættelse. N.å. sendtes han sammen med søofficererne Ulrik Danneskiold-Samsøe, F.L. Norden og H. H. Rømeling til England for at gøre tjeneste i flåden. Ved sin hjemkomst 1739 forfremmedes han til kaptajn, havde i de følgende år nogle chefskommandoer og fik 1744 for trejde gang tilladelse til at gå i engelsk tjeneste for at ledsage grev Chr. Danneskiold-Laurvigen. Efter sin hjemkomst blev han 1746 kommandørkaptajn og var de følgende år jævnlig skibschef og medlem af forskellige kommissioner, heraf 1751 af konstruktionskommissionen.

1752 blev Adam Frederik Lützow chef for Søkadetakademiet, en stilling han havde indtil sin død, men i hvilken han ikke gjorde sig særlig bemærket pga. flere store udkommandoer, således blev han allerede 1752 beordret til chef for fregatten Christiansborg og til med denne at begive sig til Marokko for at overtage kommandoen over den derværende eskadre, slutte fred med Marokko og befri de danske der blev holdt i fangenskab. Samme dag freden var sluttet, 3.6.1753, og de danske fanger var løsladt og fordelt på eskadrens skibe der lå på Saffias red, udbrød ild i fregatten Falster der nogle timer senere sprang i luften. Ved sin hjemkomst s.å. forfremmedes han til kommandør. 1757 sendtes Adam Frederik Lützow til Middelhavet som chef for en flådestyrke bestående af to orlogsskibe for at beskytte handelen. Under togtet udbrød i begge skibe en ondartet "forrådnelsesfeber" der krævede mange ofre. Adam Frederik Lützow blev selv angrebet og døde ved Malta hvor der i karantænehuset er indsat en marmorplade til minde om ham.

Annonce

Familie

Adam Frederik Lützow blev født på Flenstofte, Fyn, fremstillet i Dreslette Kirke 30.6.1702, død på Malta, begravet sst. Forældre: kaptajn, senere major Johan Christopher Lützow (1667-1744) og Erdmuth Sophie Trampe (1679-før 1744). Gift 6.3.1743 i Kbh. (Holmens) med Sara Suckow, født 9.4.1719 i Kbh. (Holmens), død 29.12.1791 sst. (Holmens), d. af mønsterskriver, krigsråd Daniel Heinrich Suckow (død før 1725) og Sara Justesen. - Far til Johan Henrik Lützow.

Ikonografi

Mal. 1731 og 1758. Mal. tilskrevet Johan Hörner. Min. af G. Salemann formentlig forestillende L. (Fr.borg).

Bibliografi

C. F. Wandel: Danm. og barbareskerne, 1919 16f. R. Steen Steensen: Søofficersskolen gennem 250 år, 1951 108-11. G. Nørregård: Fregatten Falster ved Marokko 1753, 1956 = Marinehist. selsk.sskr. III.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Th. Topsøe-Jensen: Adam Frederik Lützow i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 17. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=293909