Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Niels Lykke

Oprindelig forfatter Rockstroh
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Niels Lykke, Nicolaus Lykke, d. .ca. 1683, officer. Død på Skovsbo, Fyn. Efter sammen med sine brødre Ejler og Erik og deres præceptor Johannes Petrafontanus at have studeret i udlandet (imm. i Giessen 1617, stambogsindført i Heidelberg 1620 og Tübingen 1621) blev L.1624-25 sekretær i kancelliet, hvorefter han deltog i hele krigen i Tyskland m.m. antagelig som rytterkorporal og 1628 udnævntes til kornet i rostjenesten, 1634 til løjtnant. Fra 1638 var han ritmester i det geworbne rytteri i Holsten og blev fanget i kampen ved Kolding jan. 1644, blev udløst og deltog derefter i krigen i Skåne. 1646 fik han et kompagni af den jyske rostjeneste hvormed han 1652 under udsigten til krig med England lå i Helsingør. 1654 blev han oberstvagtmester (major) i det nyoprettede rytteri i Jylland, deltog 1657 i krigsbegivenhederne i stift Bremen, nåede med resterne af sit kompagni tilbage til Jylland (til skibs) og beordredes til sammen med en infanteriofficer at forsvare landet nord for Limfjorden. I kampen mod det svenske rytteri ved Harboore 2.10. s.å. blev han fanget og ført til Greifswald hvor han i dec. s.å. fik tilladelse til på parol at holde jul på Fyn. 1659 blev han oberst over jyske og fynske rostjenste og afgik ved rostjenestens ophævelse efter krigen. Han kom ikke mere til at forrette krigstjeneste; et tilbud fra ham om en kommandopost efter 1670 blev ikke besvaret. L. var en rask, ærekær soldat, en frisk, tiltalende personlighed. Han var næppe nogen stor økonom, og hans krigsdeltagelse kan ham dyrt at stå, da svenskerne 1644-45 og 1657-60 ligesom de kejserlige for dem principmæssigt i bund og grund ruinerede godsejer-officerernes besiddelser hvor de kunne komme over dem.

Familie

Forældre: Jacob Nielsen L. til Tandrup m.m. (død efter 1630) og Sophie Rud. Gift 1. gang tidligst 1625 med Helle Ulfstand, d. af Henrik U. (død senest 1609) og Anne Skovgaard (død 1645). Gift 2. gang tidligst 1632 med Margrethe Vind, født 1614 i Bergen, død 1641, d. af Niels V. (1577-1615) og Kirsten Juel (død 1627). Gift 3. gang 21.9.1645 i Odense med Magdalene Gyldenstierne, født ca. 1625, d. af Henrik G. (1594-1669) og Lisbeth Podebusk (1597-1680).

Bibliografi

Aktstykker til oplysn. af Danm.s indre forhold, udg. Fyens stifts lit. selsk. II, 1845 107. Brev i Danske saml. l, 1865-66 29-33. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Fr. IIIs tid, udg. C. Rise Hansen I, 1959. - Militært repertorium IV, 1838 141. [L. S.] Vedel Simonsen: Saml. til den fynske herregård Elvedgårds hist. I, 1845 147f. K. C. Rockstroh i Hist. t. 7.r.III, 1900-92 120 123f 130. Samme: Udvikl, af den nationale hær I, 1909. Aage Fasmer Blomberg: Fyns vilkår under svenskekrigene, 1973.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
K. C. Rockstroh: Niels Lykke i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 15. juni 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=293850