Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Julius Schovelin

Oprindelige forfattere HLars og PEng
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Julius Schovelin, Julius Thorwaldsen Schovelin, 1.10.1821-15.10.1870, officer, politiker, statsgældsdirektør. Født i Kbh. (Helligg.), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). Faderen var af islandsk slægt og hed oprindelig Skogalin. S. blev kadet 1835, sekondløjtnant 1839, elev på den militære højskole 1840 og premierløjtnant i ingeniørkorpset 1844. Efter en udenlandsrejse i Mellemeuropa 1845–46 ansattes han som lærer i vand-, land- og vejbygningskunst ved den militære højskole og blev 1848 ingeniørkaptajn og 1851 medlem afkommissionen om Polyteknisk læreanstalts omordning og fremtidige stilling. S. sluttede sig til de liberale og deltog fra begyndelsen af 1850erne ivrigt i det politiske liv. 1852 valgtes han i Odense til folketinget og repræsenterede kredsen til 1861 da han ikke lod sig genopstille. Hans deltagelse i oppositionen mod C. E. Bluhmes og A. S. Ørsteds ministerier medførte at krigsministeriet for at uskadeliggøre ham politisk 1853 beordrede ham til at overtage vejinspektoratet i Lauenborg, en ordre som han øjeblikkelig besvarede med ansøgning om afsked fra sine embedsstillinger. Ansøgningen bevilgedes, og S. ernærede sig derefter som civilingeniør. Han havde nu friere hænder i sit politiske virke og udgav den antiministerielle pjece Rigsdagen og Hæren, 1854, med advarsel mod at krænke rigsdagens autoritet. 1852–55 var han ordfører for finansudvalget og 1854–55 statsrevisor hvorpå han efter ministeriet Ørsteds fald udnævntes til chef for departementet for statsgælden 1855 og 1856 blev medlem af direktionen for livrente- og forsørgelsesanstalten og tontinen af 1800. Desuden overtog han 1859 ledelsen af statens udenlandske betalinger og var medlem af den efter krigen 1864 nedsatte internationale finanskommission. Endvidere var han medlem af kommissionen om Øresundstoldens afvikling og kommissionen om flytningen af Gammelholm og bebyggelsen af Kbh.s fæstningsterræn. Fra 1858 var han medlem af det sjællandske jernbaneselskabs plenarbestyrelse og 1860–61 formand for folketingsudvalgene om jernbanen til Helsingør og de jyske jernbaner. S. var en alsidigt begavet mand og besad ualmindelige evner til let og hurtigt at sætte sig ind i nye forhold. – Etatsråd 1855. Konferensråd 1866. -Broderen Axel Thorsen Schovelin, født 22.3.1827, død 18.12.1893, blev elev på akademiets modelskole 1846 og debuterede som landskabsmaler 1848. På en studierejse 1866 udførte han på bestilling af Christian IX studier til Slotsruinerne ved Heidelberg.

Familie

Forældre: boghandler Peter Thorsen S. (1792–1871) og Anna Cathrine Elisabeth Larsen (1790–1860). Gift 15.4.1849 i Særløse med Susanne Josephine Klüwer, født 9.9.1828 i Klætorp ved Helsingør, død 11.1.1912 i Kbh., d. af skovrider, senere forstråd Christian August K. (1794–1872) og Nancy Wilson (1803–72). – Farbror til Julius S. (1860–1933).

Udnævnelser

R. 1856. DM. 1860.

Annonce

Ikonografi

Mal. af L. Grundtvig, 1862. Træsnit 1892.

Bibliografi

V. E. Tychsen: Fortifikations-etaterne og ingeniørkorpset 1684–1893, 1893. Den danske rigsdag 1849–1949, red. Kn. Fabricius m.fl. V, 1953.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Helge Larsen, Povl Engelstoft: Julius Schovelin i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=297165