Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Johann Theodor Wegener

Oprindelig forfatter Rockstroh
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Johann Theodor Wegener, 6.3.1752-8.3.1819, officer. Født i Trittau, død i Fredericia, begravet sst. W. blev 1763 virkelig kadet, 1771 sekondløjtnant i infanteriet, n.å. personlig generaladjudantløjtnant hos Carl af Hessen og fulgte denne til Norge 1772. Her arbejdede han under general W. v. Huth ved landets opmåling, til han 1777 blev premierløjtnant i Rendsborg hvor han deltog i anlægget af den slesvig-holstenske kanal, blev 1783 kar. kaptajn, 1785 stabskaptajn i jægerne, 1788 virkelig kaptajn, 1798 major. 1794-1802 ledede han kanaliseringen af Odense å, fik 1804 overdraget at undersøge muligheden for en kanal fra Elben til Ejderen, blev s.å. bataljonskommandør, n.å. oberstløjtnant. General Johann v. Ewald roste W. meget for dygtighed og initiativ ved udførelsen af flere militær-diplomatiske hverv. 1808 blev han oberst i infanteriet, general-kvartermester samt chef for generalkvarterme-sterstaben og guidekorpset og deltog i forarbejderne til "Marchen mod Sverige", d: overgangen til Skåne 1809. 1809 blev han generalmajor og kommandant i Fredericia, fik 1812 brigade i "den bevægelige armédivision" på sydgrænsen, og da general Ewald i foråret 1813 blev dødelig syg, fik W. overkommandoen. Marts 1813 trak franskmændene sig ud af Hamburg, og da russerne besatte staden gik W. med kongens bemyndigelse ind i et intimt samarbejde med disse; men da kongen i maj skiftede politik og ville være ganske neutral var W. under stærk påvirkning af diplomaten J. G. Rist og handlede i skarp modstrid med kongens ordre ved at optræde fjendtligt mod de franske. Han mistede kommandoen og blev af kongen arbitrært idømt streng fæstningsarrest; kongen lod ham dog vide at han herefter atter kunne stole på hans velvilje, og arresten blev kun meget kortvarig hvorpå W. atter overtog kommandoen i Jylland. Det synes at han har frarådet kongen den hastige tilbagegang til Fyn ved nytår 1814, og han var meget virksom for oprettelsen af irregulære korps i Jylland mod kosakkerne. Til sin død vedblev han at være kommandant i Fredericia.

Familie

Forældre: sekretær, senere generalmajor Wilhelm Theodor(us) W. (1724-92) og Christiana H. D. Walter (død 1771). Gift 1788 efter 1.4. med Amalia Dorothea Charlotta Bluhme, født 4.5.1765 i Helsingør, død 27.11.1827 i Kbh. (Helligg.) (gift 1. gang 1780 med skibskirurg, senere dr.med. i Helsingør Eiler Salholt, 1750-84), d. af kæmmerer ved Øresunds told, justitsråd Christian Albrecht B. (død 1771) og Maria Elisabeth Brugmann (død 1736).

Udnævnelser

K. 1811. DM. 1815. S.K. 1817.

Annonce

Bibliografi

Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I–IX, 1883-1902. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé VI–VIII, 1903-17. Danske mag. 5. r. IV, 1898-1901 114 131f. – Nic. Tidemand: Optegn., udg. C. J. Anker, Kria. 1881. C. J. Anker: Biogr. data om 330 norske generalspersoner, Kria. 1885. J. T. Wegener og C. J. Anker i Pers.hist. t. 3. r. II, 1893 6-12. Alex. Thorsøe: Hertug Vilh. af Glücksborg, 1907. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720-1814 VII, 1912. F. C. Rode: Kxiegsgesch. der Festung Glückstadt II, Glückstadt 1940.

Referér til denne tekst ved at skrive:
K. C. Rockstroh: Johann Theodor Wegener i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. juni 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=299196