Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hans Walter

Oprindelig forfatter Rockstroh
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Walter, 16.7.1618-14.7.1677, officer. Født i Slesvig, død ved Landskrona, begravet i Wismar. W. gik tidligt i svensk tjeneste i trediveårskrigen, blev 1639 ritmester og efter tappert forsvar af fæstningen Oppeln 1644 oberstløjtnant, deltog 1645 i Helmuth Wrangels indfald i Jylland, trådte n.å. som oberst i gottorpsk tjeneste, blev kommandant i fæstningen Tønning og var det endnu da den danske hær 1675 rykkede ind i de gottorpske landskaber. Ifølge Rendsborg-forliget skulle Tønning overgives til Christian V, men W. nægtede at efterkomme dette, og først da en af hertugens råder overbragte skriftlig ordre fra hertugen personlig samt skriftlig afsked af 4.7. fra hertugens tjeneste gav han efter. Nogle dage senere trådte han i dansk tjeneste som generalmajor til hest og med kongens løfte om et fuldt færdigt rytterregiment. Efter Wismars erobring s.å. blev W. kommandant her, fuldstændiggjorde hurtigt stadens fæstningsværker efter den hårde belejring og overtog n.å. ved general Carl v. Arenstorffs bortrejse kommandoen over de danske tropper i Mecklenburg og hertugdømmerne og fik overdraget det nyopstillede 4. jyske nationale rytterregiment. Efter slaget ved Lund 4.12.1676 blev han kaldt til Kbh., men kom atter tilbage til Holsten hvor han n.å. om foråret besørgede de münsterske hjælpetropper overført til Skåne. Maj s.å. førte han hærens fortrav fra Kristianstad tilbage mod Malmø, deltog i juni i angrebet på denne by og førte 14.7. venstre fløjs rytteri i slaget ved Landskrona hvor han fik flere dødelige sår og udåndede.

Familie

Forældre: hjulmand Hans W. (ca. 1575-1633) og Barbara Bolte. Gift 23.11.1647 i Slesvig med Dorothea Hecklauer, født 10.3. el. 6. i Slesvig, død 11.2. el. 3.1669 i Tønning, d. af hertugelig inspektør over Gottorp amt Johan H. (1596-1652) og Sophie Lælia (1600-54). – Bror til Jørgen W.

Bibliografi

Danske mag. 5.r.V, 1902-04 304 314 318. – Danm.s adels årbog XLV, 1928 II 150. Vilh. Marstrand i Pers. hist. t. 9.r.I, s.å. 24 (geneal.). Mich. Ludwig: Leichenpredigt über H. W., [Wismar] 1677. [H.] Ratjen i Archiv für Staats- und Kirchengesch. der Herzogthümer III, Altona 1837 102-66. N. P. Jensen: Den skånske krig, 1900.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
K. C. Rockstroh: Hans Walter i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=299126