Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Ferdinand August v. Dehn

Oprindelig forfatter Rockstroh
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Ferdinand August v. Dehn, Friedrich August v. Dehn, 1689-13. og 14.12.1760, officer. Død i Rendsborg. v.D. blev 1709 fænrik i det korps der var i engelsk-hollandsk sold i Flandern, 1710 sekondløjtnant og deltog med sin afdeling i flere slag og belejringer. Efter korpsets hjemkomst forrettede han 1714-16 tjeneste ved det nyoprettede land-kadetkompagni, blev 1717 premierløjtnant og s. å. kaptajn. 1730 blev han oberstløjtnant, 1734 kar. oberst og 1737 - ved oprettelsen af en landmilits i Slesvig og den kgl. del af Holsten - virkelig oberst og chef for Slesvigske nationale infanteriregiment. Udskrivningen af det unge mandskab i hertugdømmerne der hidtil havde været fritaget for værnepligt vakte stor misfornøjelse blandt befolkningen, og i Sønder-Ditmarsken og Eiderstedt gjorde de udskrevne karle ligefrem mytteri mod de officerer "som skulle eksercere dem", v. D. blev da med en betydelig styrke fodfolk og dragoner sendt til Marsken, og det lykkedes ham ved arrestation af ophavsmændene at dæmpe urolighederne. 1743 blev v. D. generaladjudant hos kongen, 1747 chef for det nyoprettede geworbne infanteriregiment Møen, 1749 generalmajor, 1756 generalløjtnant, og fra maj 1758 indtil sin død var han tillige kommandant i Rendsborg. - Kammerherre 1742.

Familie

Forældre: oberst Georg August v. D. (død 1700) og Eibe v. Wohnsflothen (Wohnsfleth) (1654-1707). Ugift. - Bror til Frederik Ludvig v. D.

Udnævnelser

Hv. R. 1752

Annonce

Ikonografi

Maleri (Tranekær).

Bibliografi

Danske mag. 6.r.II, 1916 357. - O. Vaupell: Den da. hærs hist. II, 1876 44. E. Holm: Danm.-No.s hist. 1720-1814 II, 1894 405.

Referér til denne tekst ved at skrive:
K. C. Rockstroh: Ferdinand August v. Dehn i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. juni 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288796