Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

A.W. Dinesen

Oprindelig forfatter Rockstroh

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

A.W. Dinesen, Adolph Wilhelm Dinesen, 27.12.1807-10.7.1876, officer, godsejer. A.W. Dinesen blev 1819 kadet, 1823 stykjunker og 1827 sekondløjtnant i artillerikorpset, 1833 kar., 1836 virkelig premierløjtnant. Marts n.å. rejste han til Paris og ansattes som volontær ved den franske armé i Algier hvor han deltog i Constantines erobring (okt. s.å.).

Efter sin hjemkomst købte han 1839 herregården Katholm ved Grenå. Han ejede da kun 15 000 rdl., men ved sin fortrinlige ledelse af gårdens drift skabte han sig i årenes løb en formue. Ved sin overtagelse af Katholm lod han sig stille à la suite, udnævntes 1842 til kar. kaptajn, indtrådte atter som kaptajn II i nr. dec. 1847 (ane. 1841), blev jan. 1848 kaptajn I og deltog som batterichef i treårskrigen, i hvilken de første kanonskud faldt 9.4.1848 (ved Bov) fra "Batteriet D." der også 31.12.1850 ved Flecke by afgav de sidste kanonskud i krigen.

A.W. Dinesen viste sig allerede ved Bov som en overlegen dygtig batterichef; ved Ullerup 6.4.1849 havde batteriet en forpostfægtning hvor hannoveranerne blev kastet tilbage; under Istedslaget gjorde batteriet fortrinlig fyldest ved Vedelspang, ligesom A.W. Dinesen ved sin udmærkede ledelse af artilleriet ved Mysunde 12.9.1850 bidrog til det heldige udfald af fægtningen.

Annonce

1852 søgte han sin afsked der meddeltes ham som major, og han kastede sig nu med energi over driften af Katholm samtidig med at han dyrkede politiske interesser. 1854 valgtes han til folketingsmand for Randers amts 5. kreds (Ebeltoft). Han nærede vedblivende interesse for forsvaret og deltog i 1850'ernes og -60'ernes diskussion herom. Han udsendte 1854 pjecen Kjøbenhavns Betydning i den danske Stats Forsvarssystem, hvori han udtalte sig kraftigt for hovedstadens befæstning. Da spørgsmålet om Dannevirkestillingen blev aktuelt talte og skrev han mod denne stillings betydning: Dannevirke var ingen passende stilling for hæren, det var et politisk skærmbræt, en utaktisk, illusorisk sommerstilling.

Ved krigens begyndelse 1864 meldte han sig til tjeneste og blev ansat i overkommandoens stab, men ved overgeneralskiftet forlod han hæren.

Af A.W. Dinesens litterære arbejder skal yderligere nævnes Abdel-Kader, 1840, om forholdet mellem franskmænd og arabere i det nordlige Afrika hvori der gives et sympatisk billede af den dygtige og energiske araberfører, samt Den slesvigske Krig 1848, 1849.

Kammerherre 1858.

Familie

A.W. Dinesen blev født på Kragerup, døde på Katholm og er begravet i Ålsø.

Forældre: kammerråd, senere justitsråd Jens Kraft Dinesen til Kragerup m.m. (1768-1827) og Johanne Ulrica Birgitte Christine Gøring (1774-1829). Gift 29.9.1840 i Kbh. (Garn.) med Dagmar Al vilde Haffner, født 7.7.1818 i Kbh. (Garn.), død 19.12.1874 på Katholm, d. af generalmajor, senere generalløjtnant Johan Wolfgang Reinholdt H. til Egholm (1770-1829) og Anna Margrethe Kaasbøll (1789-1849). - Far til Wilhelm Dinesen.

Udnævnelser

R. 1835. DM. 1850.

Ikonografi

Tegn. af N. Simonsen, 1850 (Fr.borg). Afbildet på flere krigsbilleder af samme, bl.a. fremstilling, 1852 af Mysunde 1850 (Fr.borg), 1855 af Isted 1850, tegnet forarbejde hertil (Fr.borg) samt 1873 af Bov 1848. Træsnit 1876 efter foto. Mal. af A. Schiøtt, 1876. Træsnit af H. P. Hansen, 1901.

Bibliografi

A. W. D.: Noticer til oplysning om batteriet D.s deltagelse i vor treårige krig 1848-50, 1875, med appendix I og II, 1876. - Den dansk-tyske krig 1848-50, udg. Generalstaben I-III, 1867-87. Berl.tid. 12.7.1876. Dagens nyheder s.d. W. Dinesen: Fra ottende brigade, 1889. Axel Larsen i Vort forsvar, 1901 nr. 526. - Papirer i Rigsark.

Referér til denne tekst ved at skrive:
K. C. Rockstroh: A.W. Dinesen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 25. juni 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288855