Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Fra Nyborg Slot til Finderup Lade

Oprindelig forfatter Redaktionen

Fyrstelig udenrigspolitik

Siden Danmark i Valdemar Sejrs sidste år havde mistet sin stormagtsstilling, havde kongerne ofte måttet søge militær hjælp i udlandet, og det var blevet almindeligt at betale med at give den pågældende fyrste dele af det danske krongods i pant for kortere eller længere tid. Læs videre ...

Hansestæderne

Hanseforbundet kom i 1200-årene til at bestå af tre regionale grupper: de vendiske stæder med Lübeck og dens naboer i centrum, de pommerske, preussiske og livlandske stæder på forbundets østlige flanke og de nederlandske og westfalske stæder på den vestlige flanke. Læs videre ...

Norge og Sverige

1260'erne igennem havde den danske kongemagt undgået åbne konflikter med Norge og Sverige. En del af prinsesse Ingeborgs (Erik Plovpennings datters) fædrene arv blev stillet til hendes nye landsmænds disposition. Læs videre ...

Annonce

Fyrster for Fred

Kulminationen af Erik Klippings udenrigspolitik var hans tilslutning til et stort tysk forbund for fredens opretholdelse, indgået mellem nordtyske fyrster og de vendiske og pommerske stæder ved en traktat i Rostock 1283, den 13. juni. Læs videre ...

Kongemordet Sankt Cæcilie nat 1286

„Kong Erik blev dræbt på sit leje i Sankt Cæcilie nat af sine egne mænd, dem han havde elsket højest. Og han fik 56 sår.” Læs videre ...

Minnesang og folkevise

Drabet på Erik Klipping blev et yndet motiv i dansk folkevisetradition. Mange af viserne om marsk Stig er digtet eller har fået deres endelige form i renæssancetidens litterære miljøer næsten 300 år senere. Læs videre ...

De fredløse og Norge

Da Erik Klipping mødte sin død en novembernat i det nordlige Jylland, var han i nærheden af et område hvor den norske konges fogeder havde forvaltet dansk krongods som han selv og hans moder havde været nødt til at lade dem beholde. Læs videre ...

Legitimiteten

Da ærkebiskop Jens Grand af Lund i midten af 1290'erne blev anklaget af kongemagten i Erik Menveds navn, var anklagens første og vigtigste punkt at han var i slægt med de fredløse og altid havde hjulpet dem mod riget. Læs videre ...