Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Landbrug og industri

Oprindelig forfatter KHvi

Om landets daværende hovederhverv, landbruget, er netop udkommet en stor og grundig skildring. Bind 3 (1989) af Det danske landbrugs historie, redigeret af Claus Bjørn, dækker tiden 1810-1914. Værket har nye synspunkter på mange forhold bl.a. på andelsbevægelsen, og det udmærker sig ved de særlige kapitler om den tekniske udvikling, landbrugsmaskiner osv. Mekaniseringen og undersøgelser i, hvordan og hvorfra de tekniske fornyelser kom til landet, er et udyrket område. En lille bog af Christian Dahlerup Koch Først i Danmark (1980) giver i leksikalsk form en introduktion til emnet. Den nye landbrugshistorie overflødiggør ikke tidligere specialværker inden for området. Navnlig er der varig værdi i Hans Jensen Dansk Jordpolitik 1757-1919 (1945), hvoraf bind 2 omhandler 1800-tallet. Det bedste grundmateriale til belysning af jordfordeling og dyrkningsmønstre er fremlagt i Danmarks Jordbrug 1850-1905 i Statistiske Meddelelser, 4. række, 24. bind, 2. hefte (1907). Værdifulde bidrag til landbrugets omlægning er givet i tidsskriftet Bol og By, 2. række, bind 1 (1977) i temaheftet Det agrare Danmark og det industrielle gennembrud. De danske Landboforeninger har udførligt skildret sin forhistorie ved 100-årsjubilæet i 1993 i et 4-bindsværk, redigeret af Erik Helmer Petersen.

Om fiskerierhvervet findes ingen samlet skildring for perioden. Men i et nordisk komparativt projekt har Hans Chr. Johansen givet en god oversigt Den danske fiskerbefolkning ca. 1700 til 1914 i Kustbygd i forandring i nordiske fiskesamhällen, red. af J. Rogers, 1989.

Industrihistorien og den stigende brug af dampkraft har tiltrukket manges interesse. I en stor fremstilling, Dansk industri efter 1870 (1988-94), er de vigtigste aspekter behandlet i hvert af værkets 6 bind. Blandt øvrige undersøgelser bor nævnes Ole Hyldtofts disputats Københavns industrialisering 1840-1914 (1984). Desuden den mere bredt anlagte erhvervshistorie af Ole Hyldtoft, Helie Askgaard og Niels Finn Christiansen: Det industrielle Danmark 1840-1914 (1981). Diskussionen om, hvornår industrialismens gennembrud fandt sted, og som begyndte med Richard Willerslevs disputats Studier i dansk industrihistorie (1952), har formodentlig fundet sin afslutning med Svend Aage Hansens Early Industrialization in Denmark fra 1970. En fin, generel forskningsoversigt over industrihistorien er Ole Degn Urbanisering og industrialisering. En forskningsoversigt (1978). Et væsentligt værk på grænsen til kulturhistorien er Kristof Glamann Øl og marmor. Carl Jacobsen på Ny Carlsberg (1995). Vigtig er også Jens Engberg Det heles vel. Forureningsbekæmpelse i Danmark fra loven om sundhedsvedtægter til miljøloven (1999).

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kristian Hvidt: Landbrug og industri i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, Olaf Olsen (red.), 2002-2005. Hentet 16. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=306130