Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Magtapparatet

Oprindelig forfatter OFel

Enevældens civile og militære centraladministration er skildret af Ole Feldbæk i Vækst og reformer – dansk forvaltning 1720-1814, trykt i Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie, bind 1 (2000). Harald Jørgensen har redegjort for Lokaladministrationen i Danmark. Oprindelse og historisk udvikling indtil 1970 (1985).

Enevældens brug af det kirkelige administrationsapparat i 1700-tallet er kun i ringe grad undersøgt. En introduktion er givet af Georg Hansen i Præsten på Landet i Danmark i det 18. Aarhundrede. En kulturhistorisk Undersøgelse (1947).

Retsvæsenet er ujævnt behandlet. Velunderbyggede undersøgelser foreligger i Povl Bagge: Højesterets historie 1661-1961 (1961), i Harald Jørgensen: Thi kendes for ret. Studier i de civile københavnske domstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919 (1980) og i Birgit Løgstrup: Dommer og administrator. Herredsfogeden 1790-1868 (1982).

Annonce

 Historikeren Aage Friis (1870-1949) var sporhunden i udforskningen af 1700-tallet. I årene før 1. verdenskrig besøgte han godserne i hertugdømmerne og Nordtyskland og hjembragte henved 100.000 breve fra tidsrummet 1750-1830 fra den vidt forgrenede bernstorffske slægt. En lille del af dette vældige materiale udmøntede han i disputatsen om A. P. Bernstorff og Ove Høegh-Guldberg og i det stort anlagte, men aldrig fuldførte værk om Bernstorfferne og Danmark, hvor han med stor viden og indføling – og med et engagement, der kunne gøre det svært for ham at forstå modstandere som for eksempel Guldberg – lod slægten, dens tanker og traditioner genopstå.

Historikeren Aage Friis (1870-1949) var sporhunden i udforskningen af 1700-tallet. I årene før 1. verdenskrig besøgte han godserne i hertugdømmerne og Nordtyskland og hjembragte henved 100.000 breve fra tidsrummet 1750-1830 fra den vidt forgrenede bernstorffske slægt. En lille del af dette vældige materiale udmøntede han i disputatsen om A. P. Bernstorff og Ove Høegh-Guldberg og i det stort anlagte, men aldrig fuldførte værk om Bernstorfferne og Danmark, hvor han med stor viden og indføling – og med et engagement, der kunne gøre det svært for ham at forstå modstandere som for eksempel Guldberg – lod slægten, dens tanker og traditioner genopstå.

En instruktiv indføring i godsets administrative og retslige funktioner er givet af Birgit Løgstrup i Den bortforpagtede statsmagt (Bol og By, 1985). Derimod savnes stærkt viden om retsvæsenets administration på herreds- og landstingene og inden for institutioner med egen domsmyndighed.

Væsentlige bidrag til forståelsen af 1700-tallets økonomiske teori og politik er givet af Anders Monrad Møller i Frederik 4.s Kommercekollegium og Kongelige danske Rigers inderlig Styrke og Magt (1983), af Kristof Glamann og Erik Oxenbøll i Studier i dansk merkantilisme. Omkring tekster af Otto Thott (1983) og af Hans Chr. Johansen i Dansk økonomisk politik i årene efter 1784, bind 1 og 2 (Århus 1968 og 1980).

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ole Feldbæk: Magtapparatet i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, Olaf Olsen (red.), 2002-2005. Hentet 9. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=307882