• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jylland - nøglen til Østersøen

De ældste danske kongers magt, der nåede et højdepunkt med Godfreds overherredømme, stod og faldt med herredømmet over Jylland. Trafikken mellem Østersøen og det vestlige Europa gik tværs over eller nord om Jylland, og følgelig kunne kongen regne med indtægter i form af afgifter eller gaver fra de købmænd som var afhængige af hans beskyttelse. Naturligvis var det muligt at sejle fra Østersøen gennem Øresund og op langs Kattegats østkyst og derpå videre et godt stykke nord om Skagen, og således helt undgå Jylland; men der var kun få sikre ankerpladser på den rute, og både i 1000-tallet og senere generedes de rejsende ofte af sørøvere som ustandselig hærgede i farvandene omkring Sjælland. Mangelen på forsvarsværker ved Hedeby forudsætter som før nævnt at byen stod under en eller anden form for beskyttelse mod angreb fra hjemlige fjender, og man må formode at Jyllands herskere også kunne garantere skibenes sikkerhed når de lå i havn ved Jyllands og naboøernes kyster. Man havde i høj grad brug for havnene, ikke kun i hårdt vejr, men også om natten, for det var farligt at besejle farvandene i mørke og tåge. Kanhavekanalen tværs gennem Samsø viser at der allerede tidligt i 700-tallet fandtes et fuldt organiseret kontrolsystem for trafikken gennem bælterne.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Jylland - nøglen til Østersøen
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Historik