Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Arkæologisk kildemateriale

Oprindelig forfatter Sawyer

Udgravninger i Ribe har givet os megen værdifuld viden om udviklingen i 700-tallets Jylland, som med udbytte kan sammenholdes med andre vidnesbyrd fra tiden såsom Danevirke og Kanhavekanalen. Men for 800- og 900-tallets vedkommende er Ribe arkæologisk set skuffende. Den var da overskygget af Hedeby som var det vigtigste bymæssige midtpunkt i vikingetidens Danmark, og som da også indtager en fremtrædende plads i samtidige tekster. Hedeby optræder i Ansgars Levned og i fortællingerne om Ottars og Wulfstans rejser, og den er beskrevet af en arabisk rejsende, at-Tartushi, som besøgte stedet i 900-tallet. Hertil kommer fire runesten i nærheden af byen som omtaler vigtige begivenheder og indflydelsesrige personer.

Fra et arkæologisk synspunkt har Hedeby vist sig at være uhyre frugtbar. Storstilede udgravninger, som dog kun omfatter seks procent af byområdet, har givet os en skat af fascinerende oplysninger. Grundvandstanden i Hedeby er i dag ca. en meter højere end i 900-tallet, og det har medvirket til at konservere organisk materiale såsom læder og træ der ikke kan bevares i tør jord. Som følge heraf har man kunnet fremdrage betydelige rester af huse, gærder og træbrolagte gader, hvoraf mange kan dateres nøjagtigt ved hjælp af dendrokronologi. Dette har gjort det muligt at studere bygningen og ombygningen af husene samt andre konstruktioner i alle detaljer. Området blev forladt hen imod slutningen af 1000-tallet; dets sidste fase kan imidlertid ikke udforskes så nøje som de tidligere fordi opdyrkning af jorden har bragt forstyrrelse i de øvre lag. Det yngste tømmer man har fundet er fra 1020 og kommer fra en brønd. Det markerer dog ikke slutningen på byens historie. Der er fundet mønter fra midten af århundredet, og lertøj der kan dateres til et endnu senere tidspunkt. Der er faktisk et klart sammenfald mellem Hedebys sidste stadium og Slesvigs første.

 Stedet hvor handelspladsen Hedeby skulle ligge ved bredden af Haddeby Nor inderst i Slien valgtes af kong Godfred i 808, men de ældste bygninger der indtil nu er fundet rester af blev først bygget tre år senere. Den halvcirkelformede vold omkring byen blev rejst midt i 900-tallet, formentlig i 968.

Stedet hvor handelspladsen Hedeby skulle ligge ved bredden af Haddeby Nor inderst i Slien valgtes af kong Godfred i 808, men de ældste bygninger der indtil nu er fundet rester af blev først bygget tre år senere. Den halvcirkelformede vold omkring byen blev rejst midt i 900-tallet, formentlig i 968.

Bortset fra bygningsresterne var det meste af det fundne materiale fra byen bortkastet affald. Store mængder affald som f.eks. dyreknogler blev kastet i havnen, men også mere værdifulde ting er faldet i vandet, bl.a. prydgenstande, mønter og redskaber, formodentlig til ejermændenes fortrydelse. De sidste undersøgelser i havnen har ikke blot fremdraget store mængder af den slags ting og dermed udvidet vor viden om Hedebys økonomiske liv, men de har også afdækket interessante detaljer i havnefronten, i særdeleshed molerne og det pæleværk der beskyttede byen mod angreb fra søsiden.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Sawyer: Arkæologisk kildemateriale i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, Olaf Olsen (red.), 2002-2005. Hentet 10. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=306937