• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Forord

Oprindelig forfatter Redaktionen

Som det centrale led i forberedelserne af denne nye udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie har hver forfatter gennemlæst og revideret sin egen tekst og således foretaget de ændringer, som nye forskningsresultater har gjort ønskelige og hensigtsmæssige. Revisionen er foretaget på grundlag af den udgave, der i 1992-93 udsendtes af Gyldendals Bogklubber med en række rettelser og tilføjelser i forhold til førsteudgaven.

Professor, dr.theol. Troels Dahlerup har skrevet hovedteksten og billedteksterne til bind 6; desuden har han udarbejdet den kronologiske tidstavle, litteraturvejledningen og – i samarbejde med bibliotekar René Herring og redaktionen – registret.

Dette binds billedkonsulent har været museumsinspektør, cand.mag. Helle Reinholdt, der også har stået for fremskaffelsen af størstedelen af illustrationsmaterialet og i samarbejde med redaktionen udarbejdet illustrationslisten.

De mange illustrationer kunne ikke være bragt her uden beredvillig hjælp fra en række privatpersoner og institutioner, som redaktionen skylder stor tak.

Februar 2003, Gyldendal og Politikens Forlag