Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

udstykning

Oprindelig forfatter CBjø Seneste forfatter Redaktionen

udstykning, udparcellering, deling af landbrugsejendom. Før landboreformerne fra midten af 1700-t. var brugsstrukturen i Danmark præget af relativ uforanderlighed. Ophævelsen af jordfællesskabet og overgangen fra fæste til selveje skabte muligheder for omstrukturering, bl.a. ved frasalg af parceller til huse. I 1791 bestemtes det ved lov, at gårdnedlæggelser i forbindelse med udskiftning skulle modsvares af oprettelse af huse med jordtilliggende. Fæstegodsets overgang til selveje fra 1760'erne muliggjorde delinger, hvilket blev tilladt i 1769, og samtidig bestemtes det, at nye ejendomme skulle kunne ernære en familie. Udstykningen reguleredes i 1800 ved en lov, der krævede bibeholdelse af mindst 2 tdr.htk. af hovedparcellen, i 1810 nedsat til 1 td.htk. I 1819 strammedes betingelserne med krav om, at hovedparcellen skulle være på mindst 20 tdr. land af bedste jordkvalitet. I 1897 samledes tidligere lovgivning i bestemmelsen om, at hovedparcellen skulle være på mindst 1-2 tdr.htk. afhængigt af stedlige forhold.

Husmandsbevægelsen, som opstod omkring 1900, havde kravet om udstykning som et hovedpunkt. Jordlovene af 1919 muliggjorde omfattende udstykninger fra hoved- og præstegårde, efter Genforeningen i 1920 tillige af tidligere preussiske statsejendomme samt fra 1949 af sønderjyske præstegårdsjorder. Indtil begyndelsen af 1950'erne var udstykning til mindre brug målet for Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres samt i nogen grad Venstres jordpolitik, hvilket fra 1960'erne afløstes af regulering af betingelserne for sammenlægning af brug. Se også jordlove.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Claus Bjørn: udstykning i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 20. juli 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=176335