• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Anders Sørensen Vedel

Anders Sørensen Vedel.

Anders Sørensen Vedel.

Anders Sørensen Vedel, 9.11.1542-13.2.1616, dansk historiker og viseudgiver. Vedel tog i 1566 magistergraden i Wittenberg. Han blev i 1568 præst ved Københavns Slot, udgav i 1575 en oversættelse af Saxos Danmarkshistorie fra latin og udarbejdede i 1578 en ambitiøs betænkning om en fortsættelse, et nationalhistorisk projekt baseret på renæssancens og humanismens idéer.

Projektet blev revideret og oversat til dansk under titlen Om den Danske Krønike at beskrive (1581), og Vedel bosatte sig samme år med regeringskredsens støtte i Ribe, hvor han iværksatte et omfattende indsamlingsarbejde.

Som resultat heraf udgav Vedel i 1591 fra eget bogtrykkeri den første udgivelse af danske folkeviser, It hundrede vduaalde Danske Viser om allehaande merckelige Krigsbedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget ved gamle Kemper, naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer aff arilds tid indtil denne neruærendis Dag; udgaven har været grundlæggende for senere behandlinger af emnet (se Marsk Stig-viserne).

Annonce

Den planlagte Danmarkshistorie kom dog aldrig, og i 1595 måtte han aflevere sit materiale til Niels Krag, der året før var blevet udnævnt til kongelig hofhistoriograf og skulle skrive en officiel Danmarkshistorie på latin. Herefter levede Anders Sørensen Vedel af sit kirkelige embede i Ribe.

Se også renæssancen - litteratur.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object

  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Anders Sørensen Vedel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik