• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

friherre

friherre, adelstitel, der svarer til baron. Titlen oprettedes på dansk grund med Christian 5.s friherreprivilegier af 25.5.1671, men adelige, som ophøjedes i denne stand, førte næsten alle titel af baron. Kun ganske få danske adelsslægter bruger nu titlen friherre, og de fleste af dem bor i Sverige, hvor betegnelsen er langt mere udbredt.

Se også adel.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object