Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

J.H.E. Bernstorff

Oprindelig forfatter MBre Seneste forfatter Redaktionen

Portræt af J.H.E. Bernstorff udført af J.C. Schlotterbeck.

Portræt af J.H.E. Bernstorff udført af J.C. Schlotterbeck.

J.H.E. Bernstorff, Johan Hartvig Ernst Bernstorff, 13.5.1712-18.2.1772, dansk udenrigsminister. Bernstorff tilhørte en tysk adelsslægt og var født i Hannover. Efter en omfattende uddannelsesrejse i Europa gik han i 1732 i dansk diplomatisk tjeneste og udnævntes i 1751 til udenrigsminister, idet han samtidig fik sæde i konseilet (kongens råd).

Hans udenrigspolitik er blevet karakteriseret som en konsekvent freds- og neutralitetspolitik med ønsket om at holde Danmark uden for periodens europæiske storkrige. Denne idealistisk betonede opfattelse holder dog ikke ved nærmere prøvelse. Hans politik må ses i forhold til periodens to hovedmål for dansk udenrigspolitik: for det første at opnå en løsning på det gottorpske spørgsmål og for det andet at opretholde den svenske stænderforfatning af 1718 og modvirke enevældens genindførelse i Sverige for derved at hindre svensk aggression.

Disse mål blev søgt realiseret ved at indgå alliancer og, hvis det var formålstjenligt, ved alliancemæssige nyorienteringer. Således skiftede Danmark i 1765 fra en fransk alliance til en russisk. For at opnå disse mål var Bernstorff rede til at intervenere i andre landes indre anliggender og ved flere lejligheder, hvor det skønnedes hensigtsmæssigt selv at påbegynde krig.

Annonce

Freds- og neutralitetspolitik i moderne forstand var Bernstorffs udenrigspolitik således ikke. Han var medlem af Kommercekollegiet, hvor han virkede for en ortodoks merkantilistisk politik. I 1770 blev han udmanøvreret af Struensee, mistede sine statsembeder og forlod landet.

Bernstorff udøvede en omfattende mæcenvirksomhed over for tyske forfattere og kunstnere i København, og hans gods umiddelbart nord for hovedstaden var foregangssted for landboreformer.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Bregnsbo: J.H.E. Bernstorff i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 11. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=46216