• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

J.O. Schack-Rathlou

J.O. Schack-Rathlou.

J.O. Schack-Rathlou.

J.O. Schack-Rathlou, Joachim Otto Schack-Rathlou, 1728-1800, dansk godsejer, embedsmand og politiker. Schack-Rathlou indledte sin karriere som diplomat i Stockholm 1751-52 og fik derpå en toppost i finansadministrationen. Da han tilhørte den gamle danske adel, stod han i et modsætningsforhold til den fremmedfødte nye adel. Efter Struensees fald i 1772 blev han medlem af det nyoprettede Gehejmestatsråd. Han samarbejdede nært med Ove Høegh-Guldberg, bl.a. om Indfødsretten, men vendte sig fra begyndelsen af 1780'erne mod det tiltagende kabinetsstyre. Schack-Rathlou indviedes i kronprins Frederiks (6.) kupplaner, blev som den eneste minister ikke udrenset ved regeringskuppet i 1784 og var herefter den ledende modstander af landboreformerne.

Efter kongens sanktionering af stavnsbåndsløsningen i 1788 valgte han sammen med sin meningsfælle og sekundant F.C. Rosenkrantz at udtræde af Gehejmestatsrådet, og de organiserede derpå et pres mod regeringen, der førte til overgangen fra en bondebeskyttende til en godsejervenlig reformpolitik.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object

  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. J.O. Schack-Rathlou
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik