• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Joachim Gersdorff

Joachim Gersdorff.

Joachim Gersdorff.

Joachim Gersdorff, 11.11.1611-19.4.1661, dansk rigshofmester og rigsdrost. Gersdorff blev efter uddannelse i udlandet knyttet til den udvalgte prins Christians hof frem til 1641. Herefter blev han valgt til landkommissær i Skåne i 1646, og i 1648 efter Frederik 3.s tronbestigelse blev han optaget i rigsrådet. Han udnævntes til statholder i København og efterfulgte i 1652 den landflygtige Corfitz Ulfeldt som rigshofmester. I oktober 1660 blev han af kongen udnævnt til rigsdrost og præsident i Statskollegiet, men døde kun et halvt år senere.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object

  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Joachim Gersdorff
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik