• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Frederik Ahlefeldt

Oprindelig forfatter SHei Seneste forfatter Redaktionen

Frederik Ahlefeldt, 1623-7.7.1686, greve og storkansler. Frederik Ahlefeldt fik under svenskekrigene 1657-60 overdraget en række vigtige diplomatiske og militære opgaver. I 1663 blev han kongelig statholder i Slesvig og Holsten og bidrog til udsoningen mellem Frederik 3. og hertugen af Gottorp ved Glückstadtforliget 1667. Efter Frederiks 3.s død 1670 styrtede han i samarbejde med Ulrik Frederik Gyldenløve og Peter Schumacher (Griffenfeld) den hidtidige magthaver Christoffer Gabel.

I de følgende år støttede han i begyndelsen Griffenfeld, men sluttede sig siden til dennes modstandere som følge af sin uvilje mod Griffenfelds chancebetonede udenrigspolitik. Efter Griffenfelds fald 1676 blev Frederik Ahlefeldt storkansler, men beskæftigede sig i praksis kun med udenrigspolitikken. Hans mål var at isolere Gottorp fra Sverige, hvilket efter hans opfattelse var forudsætningen for en generobring af Skåne. Han blev lensgreve af Langeland 1672.