• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Charlotte Amalie

Charlotte Amalie. Perlemorsminiature fra ca. 1680, antagelig fremstillet af medaljøren Jeremias Herclus (d. 1689); 12,8 cm×13,4 cm, Rosenborg Slot. Dronningen sidder med krone og scepter i en triumfvogn, der er trukket af fire elefanter. Vognen føres af den romerske gud Merkur, og bagved holder Fama, ryets gudinde, en sejrskrans over dronningens hoved. Små skytsgudinder (genier) i skyerne kaster blomster ned over Charlotte Amalie. På elefantdækkenet ses et kronet navnetræk, og hyldesten understreges yderligere af, at der bag på vognen står skrevet vivat 'leve!'.

Charlotte Amalie. Perlemorsminiature fra ca. 1680, antagelig fremstillet af medaljøren Jeremias Herclus (d. 1689); 12,8 cm×13,4 cm, Rosenborg Slot. Dronningen sidder med krone og scepter i en triumfvogn, der er trukket af fire elefanter. Vognen føres af den romerske gud Merkur, og bagved holder Fama, ryets gudinde, en sejrskrans over dronningens hoved. Små skytsgudinder (genier) i skyerne kaster blomster ned over Charlotte Amalie. På elefantdækkenet ses et kronet navnetræk, og hyldesten understreges yderligere af, at der bag på vognen står skrevet vivat 'leve!'.

Charlotte Amalie, 27.4.1650-27.3.1714, dansk dronning, gift 1667 med den senere Christian 5. Som datter af den reformerte landgreve Vilhelm 6. af Hessen-Kassel (1629-63) fastholdt Charlotte Amalie livet igennem sin reformerte tro og sikrede efterhånden også visse begunstigelser for sine trosfæller i kongens lande.

Hun udviste en handlekraft og ligefremhed, som gjorde hende almindelig afholdt. Ikke mindst under den svenske konge Karl 12.s overraskende landgang år 1700 ved Humlebæk i Nordsjælland aftvang hendes energiske og uforfærdede optræden stor respekt.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object

  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Charlotte Amalie
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik