• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Haslev

Oprindelige forfattere List og MBaaP Seneste forfatter Redaktionen

Haslev Højskole. Postkort fra begyndelsen af 1900-tallet.

Haslev Højskole. Postkort fra begyndelsen af 1900-tallet.

Haslev, by på Sjælland; 11 376 indb. (2014). Haslev, der ligger i Faxe Kommune, har et stort opland og flere skoler, bl.a. gymnasium og teknisk skole; Haslev Seminarium lukkede i 2010. Desuden har byen sygehus og sklerosehospital.

Et mindre industrikvarter ligger vest for centrum, og her fremstilles bl.a. metalvarer, bøger og emballage. Antallet af arbejdspladser er ikke øget i samme takt som væksten, så næsten halvdelen af de beskæftigede pendler til især Hovedstadsområdet.

Haslev nævnes 1321-23 som Haslæ, af gammeldansk *hasli 'hasselbevoksning'.

For enden af byens hovedgade ligger Haslev Kirke; den har gennemgået adskillige ombygninger, senest 1914-16 og 1988, men oprindelige dele, bl.a. fra 1100-t., er bevaret.

Historie

Landsbyen Haslev fik jernbanestation i 1870, da jernbanen Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund åbnede. Fra ca. 1880 voksede en stationsby op omkring en ny vej mellem landsbyen og stationen, og allerede omkring 1900 omtales Haslev som en købstadslignende by; den opnåede dog aldrig købstadsstatus.

Byens udvikling blev endvidere styrket gennem Indre Missions omfattende skolevirksomhed. Den oprindelige højskole fra 1891 blev frem til 1922 fulgt af yderligere fem indremissionske skoler. Efter sydmotorvejens åbning i 1970 skete der en ny, kraftig befolkningstilvækst, navnlig af tilflyttere fra Hovedstadsområdet.