Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Halleby Å

Oprindelig forfatter HKuhl Seneste forfatter Redaktionen

Halleby Å, vandløb i Vestsjælland syd for Kalundborg. Åen, der afvander ca. 525 km2, får tilløb fra Åmose Å og Skarresø i nordenden af Lille Åmose hvorfra den udgår. Den gennemløber Tissø og fortsætter mod Storebælt gennem lagunen Flasken. Øvre Halleby Å, opstrøms Tissø, løber i en 2 km bred tunneldal med høje sider og flad bund, der er præget af ældre tørvegravning. Nedstrøms Tissø løber Nedre Halleby Å i en svagt markeret smeltevandsdal, som Litorinahavet næsten totalt oversvømmede. Inden udløbet tvinges åen 3 km mod syd af strandvoldsdannelsen Osen.

Gørlev Sukkerfabrik lod i 1940 Osen gennemgrave for at aflaste den store, spildevandsbelastede afstrømning, idet åens vandføring svinger meget fra næsten 0 (sommer) til 10 m3 pr. sek. (vinter). Denne såkaldte Sukkerkanal er uden betydning efter spildevandets rørlægning.

Annonce

Stednavnet kendes fra 1316 som Halæby, af subst. hale i betydningen 'smal strækning', om Halleby Hale, og -by.

/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished

/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished