• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jordbro Å

Oprindelig forfatter BLMa Seneste forfatter sthornval

Jordbro Å, vandløb mellem Viborg og Skive. Den ca. 12 km lange å strømmer fra sammenløbet af Jordbro Mølleå og Mønsted Å ved Stoholm til Hjarbæk Fjord og afvander 145 km2. Åen ligger i en tunneldal, der nærmest fjorden har været oversvømmet af Litorinahavet. Jordbro Å har som flere af dens tilløb god vandløbskvalitet, men åen forurener Hjarbæk Fjord med fosfor og kvælstof fra bl.a. dambrug.