• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Hardsyssel

Hardsyssel, Harsyssel, middelalderlig administrativ inddeling af Vestjylland omfattende otte herreder mellem Limfjorden og Skjern Å. Hardsyssel tolkes som hardernes land, de harder, der formentlig også har givet navn til Harboøre. Hardsyssel havde næsten samme udstrækning som Ringkøbing Amtskommune og består overvejende af sandede bakkeøer og hedesletter, der helt frem til 1900-t. var dækket af hede; kun langs vandløbene længst mod nord i det unge morænelandskab fandtes større, gamle landbrugsarealer.

Annonce

Stednavnet kendes fra ca. 1187 som Hartesyssel, 1231 Harthæsysel, 1. led indbyggerbetegnelse, enten 'skovbeboer' eller 'beboer af området Harth', af gammeldansk *harth 'skov', 2. led syssel.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Hardsyssel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik