• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Grindsted

Oprindelig forfatter Stelz Seneste forfatter KBcke

Grindsted, by i Midtjylland, 12 km vest for Billund; 9663 indb. (2014). Grindsted er trafikalt knudepunkt med primærruterne 28 og 30 og administrationscentrum for Billund Kommune. Byen havde en kraftig vækst igennem 1900-t., som i høj grad kan tilskrives hedeopdyrkningen og jernbanenettets udvikling. I 1908 besluttedes det, at Grindsted skulle være station på diagonalbanen fra Randers til Esbjerg; der kom senere tre privatbaner til, hvilket gjorde Grindsted til et af Danmarks største jernbaneknudepunkter, med jernbaner i seks retninger. De fleste baner blev nedlagt mellem 1957 og 1972; indtil 2012 var der stadig en godsbane til Bramming.

Byens centrale beliggenhed var baggrunden for oprettelse og udbygning af forædlingsindustri for landbruget, herunder et større andelsslagteri; slagteriets lukning i 2006 medførte tab af mange arbejdspladser. Siden er bygningerne overtaget af en fiskeforarbejdningsvirksomhed.

Navnet Grindsted nævnes ca. 1325 som Griinsteth, af glda. *grin 'gab, kløft' og -sted.

Byens beliggenhed har ligeledes været baggrund for Grindstedværkets kemiske industri allerede fra 1920'erne. Grindstedværket under Danisco-koncernen er bl.a. kendt for omfattende forureningsproblemer ved udledning af spildevand - se Grindstedværket.

Byens industrikvarterer ligger ved den nordlige og østlige udfaldsvej; desuden findes handelsskole, landbrugs- og husholdningsskole, teknisk skole, gymnasium og sygehus.

Den hvidkalkede Grindsted Kirke midt i byen, bygget ca. 1150, blev kraftigt udvidet i 1920-23 og er i folkemunde kendt som "hedens domkirke".

Grindsted gennemstrømmes af Grindsted Å, som løber til Varde Å. Mod nord og mod sydvest omgives byen af plantager.