• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Agerø

Seneste forfatter Redaktionen

Agerø Kirke.

Agerø Kirke.

Agerø, ø i Limfjorden sydvest for Mors; 3,8 km2, 28 indb. (2014). En dæmning og bro mod Ager Vejle forbinder Agerø med Mors. Landbrug er øens eneste erhverv.

Agerø nævnes i 1231 som Aagher, ager betyder her muligvis 'græsgang', er en senere tilføjelse.

Midt på øen ligger Agerø Kirke, bygget 1908.

Stenklipperne vest for Agerø er fredet og udgør sammen med et naturreservat på 26 ha strandeng i nord - ejet af Fugleværnsfonden fra 1982 - en vigtig rasteplads for trækfugle, bl.a. raster der om foråret i tusindvis af hjejler og knortegæs.

Læs mere om Limfjorden.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object