Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Mariager Fjord

Oprindelige forfattere LSer og Mees Seneste forfatter sthornval

Stinesminde, havn ved nordsiden af Mariager Fjord.

Stinesminde, havn ved nordsiden af Mariager Fjord.

Mariager Fjord, fjord, der skærer sig mere end 30 km ind i det østlige Jylland. Fjordens inderste del er op til 28 m dyb, 1-2 km bred og begrænset af furede tilgroede klinter. Yderfjorden har et mere bugtet forløb; vanddybden er væsentlig mindre, og øst for Hadsund udgør farvandet et 1-5 km bredt vadehav med en kun 200 m bred og 6 m dyb sejlrende, der vedligeholdes ved uddybning. Inderfjordens forløb er kun i ringe grad havskabt, men afspejler det dalforløb, istiden efterlod, og som havet trængte ind i. Yderfjordens kystlinje er derimod bestemt af landhævning, øjeblikkets vandspejl og landvinding.

Den ringe dybde vanskeliggør vandudskiftningen i inderfjordens dybe, oddeopdelte bassiner, hvilket i varme somre kan medføre omfattende iltsvind og fiskedød. De voldsomme iltsvind i 1997 vakte betydelig politisk røre og var en medvirkende årsag til de øgede krav til landbrugets forbrug af gødning.

Saltudskibning på Mariager Fjord.

Saltudskibning på Mariager Fjord.

Mariager Fjord øst for Hadsund indgår i et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde og et Ramsarområde og er desuden i 1996 udlagt som vildtreservat.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Lars Serritslev, Horst Meesenburg: Mariager Fjord i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 17. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=122073