Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Kattegat

Oprindelig forfatter Mees Seneste forfatter Redaktionen

Kattegat, farvandet mellem Jylland, Sjælland og Sverige; ca. 30.000 km2.

Kattegat afgrænses mod Skagerrak af linjen mellem Grenen og Pater Nosterskären ud for Marstrand. Mod sydvest skiller linjen mellem spidsen af Ebeltofthalvøen og Gniben på Sjællands Odde farvandet fra Samsø Bælt, og mod sydøst skiller linjen mellem Gilbjerg Hoved og Kullen Kattegat fra Øresund.

Kattegats relief præges af istidens aflejringer; fra Jyllands udlignede østkyst mellem Skagen og Grenaa strækker et fladvand med dybder på 0-20 m sig 80-100 km østpå til Læsø og Anholt som en naturlig fortsættelse af nordjyske landskaber. Kun Læsø Rendes sydgående løb og fortsættelse i Vesterrende udgør en svagt markeret adskillelse mellem fastland og øer.

Annonce

Kattegat nævnes ca. 1660 som Das Katte Gatt 'kattehul', nederlandsk navn på en snæver passage (selv for en kat); hvilken del af farvandet der oprindelig bar navnet, er usikkert.

Øst for øerne grænser dette sandflak skarpt op til den ca. 50 km brede Østerrende med dybder på 40-50 m afbrudt af Fladen og Ll. Middelgrunds ca. 6 m dybe flak. Østerrendes hovedløb går vest for Kullen tragtformet over i Øresund, mens Kattegat mod sydvest mellem Djursland, Nordsjælland og Fyn forbindes med bælterne i et virvar af israndsbetingede grunde og dyb.

Bundens uregelmæssige relief besværliggør såvel besejling som vandudskiftning mellem indre og ydre danske farvande. Især ned mod Samsø spærrer vidtstrakte grunde dele af farvandet mellem Jylland og Sjælland.

Vandmasser og strømningsforhold

Kattegat er domineret af tilstrømningen af vand fra hhv. Østersøen og Nordsøen. Vandet fra Østersøen har pga. den store ferskvandstilstrømning en lav saltholdighed (10-15‰), mens vandet fra Nordsøen har sin oprindelse i Atlanterhavet, hvor saltholdigheden er ca. 35‰.....Læs videre om vandmasser og strømningsforhold i Kattegat.

Miljø

Forekomsten af døde hummere i Kattegatfiskernes garn blev anledningen til den hidtil største indsats på miljøområdet i Danmark, Vandmiljøplanen i 1987. Længe før, allerede i 1960'erne, havde plante- og dyrelivet i Kattegat vist tegn på den stigende forurening. I fisk og andre havdyr fandt man betydelige mængder af tungmetaller og miljøfremmede stoffer.....Læs videre om miljøet i Kattegat.

Havret

Danmark indførte 1996 en såkaldt eksklusiv økonomisk zone, og dermed er der ikke egentligt åbent hav tilbage i Kattegat. Havretligt udgør Danmarks og Sveriges søterritorier på hhv. 3 og 12 sømil regnet ud fra basislinjer sammen med enkelte indre farvande resten af Kattegat.......Læs videre om havret.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Horst Meesenburg: Kattegat i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 17. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=105016