• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Ho Bugt

Ho Bugt, Vadehavets nordligste del som danner en bugt mellem halvøen Skallingen og kysten nord for Esbjerg. Mod nord løber Varde Å ud i bugten. Ho Bugt er mod syd afgrænset af en linje fra Hjerting syd om Langli til sydspidsen af Skallingen. Den ca. 50 km2 store bugt domineres omkring Langli af vadernes sandflader, der afgrænses af Grådybs to nordlige forgreninger, Hjerting Løb mod øst, Hobo Dyb mod vest. Mod vest og nord grænser sandvaderne op til udstrakte marskenge. Bugtens østkyst udgøres af en aktiv moræneklint.

Stednavnet kendes fra ca. 1325 som Hoo, opr. navn på bugten, af gammeldansk ho 'trug'.

Ho Bugts sydvestlige del udgør sammen med Langli et naturreservat; i resten af bugten er der begrænsninger i jagt og sejlads. Flere områder omkring bugten er fredede, deriblandt hele Skallingen og Langli.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object