Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Faaborg

Oprindelig forfatter NUHa Seneste forfatter christi@n

Havnefronten

Havnefronten

Faaborg, Fåborg, by på sydvest-Fyn; 7097 indb. (2017). Faaborg, der er kommunecentrum, har bl.a. levnedsmiddel- og metalindustri, men den største udvikling foregår inden for serviceerhvervene, især turisme.

Byen er vokset med industri- og forstadsbebyggelse mod sydøst og nordvest. Nord for den gamle bykerne ligger bl.a. sygehuset (1891).

Bykernen ligger på en landtange mellem Faaborg Fjord og Sundet, et lavt, sumpet område, der blev tørlagt 1941-46. For at lede den gennemkørende biltrafik uden om den gamle bykerne, påbegyndte man i 1995 anlæg af en omfartsvej på grænsen mellem byen og Sundet; i forbindelse hermed er Sundet blevet retableret som en sø.

Annonce

Fra havnen er der færgeforbindelse til Bjørnø, Lyø, Avernakø og Ærø. I årene 1965-99 var der endvidere færgeforbindelse til Gelting i Tyskland; den ophørte, da det toldfri salg mellem EU-lande blev afskaffet.

Kai Nielsens bronzeskulptur (den første var sandsten) på torvet i Faaborg. Ymerbrønden udført 1912-13 fortæller skabelsesberetningen  i nordisk mytologi om urjætten Ymer, der drikker mælk fra koen Audhumblas yver.

Kai Nielsens bronzeskulptur (den første var sandsten) på torvet i Faaborg. Ymerbrønden udført 1912-13 fortæller skabelsesberetningen i nordisk mytologi om urjætten Ymer, der drikker mælk fra koen Audhumblas yver.

Havnen er udvidet med marina. Kai Nielsens skulptur Ymerbrønden (1913) står på Torvet. Middelalderbygningen Vesterport er den eneste bevarede rest fra tiden, da byen var befæstet, og i øvrigt sammen med den middelalderlige byport i Stege den eneste bevarede i Danmark.

Helligåndskirken blev opført til det nu nedrevne Helligåndskloster kort efter dets stiftelse i 1477. Bygningen af munkesten har langt, smalt, indvendigt tresidet kor, på hvis nordmur der ses spor efter en af de i øvrigt ret ukendte klosterfløje.

Det brede, tredelte skib præges af, at midtskibet oprindelig var tænkt så højt, at det kunne have vinduer over sideskibene. Det helstøbte indre skyldes en restaurering i 1858, da bl.a. altertavlen af Wilhelm Marstrand kom til. Blandt de middelalderlige genstande kan nævnes et skab og to rækker korstole. En fløjaltertavle fra 1511 er nu på Nationalmuseet.

Udsigt til  kirketårnet fra  Sct. Nicolai Kirke-

Udsigt til kirketårnet fra Sct. Nicolai Kirke-

Klokketårnet fra ca. 1450 fungerer i dag som klokketårn for Helligåndskirken 150 m derfra. Det blev opført til byens oprindelige sognekirke, den senromanske Sankt Nicolaj, som blev revet ned ca. 1550. Det 31 m høje klokketårn er bygget med fire gavle, som nu er halvt nedrevet og dækket med et ottesidet tag under et spåndækket lanternespir. Et klokkespil installeredes i 1960.

Byens kulturhistoriske museum blev indrettet i 1932 i Den Gamle Gaard i Holkegade (bygget 1725). Under Faaborg Kulturhistoriske Museer hører i dag frilandsmuseet Kaleko Mølle og Faaborg Arrestudstilling, indrettet 1991 i byens gamle råd-, ting- og arresthus på Torvet.

Danmarks første lokalhistoriske arkiv blev oprettet i Faaborg i 1937; det bestyres i dag af Faaborg Kulturhistoriske Museer.

Navnet Faaborg kendes fra 1229 som Foburgh, af gammeldansk fo 'ræv' og -borg)

Faaborg nævnes første gang i et dokument fra 1229, hvori Valdemar 2. Sejr forærer byen til sin svigerdatter Eleonora af Portugal; ved hendes død 1231 gik byen tilbage i kongens eje.

Museum

Museum

På grund af byens placering på landtangen er det middelalderlige gadenet og matrikelstrukturen velbevaret. Havnen fik sin nuværende placering i midten af 1600-t.; tidligere lå den på østsiden af byen ved gennemsejlingen til Sundet.

I midten af 1700-t. var Faaborgs handelsflåde den femtestørste i Danmark.

Læs mere om Fyn.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Niels Ulrik Hansen: Faaborg i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 12. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=81494