• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Dyret

Dyret, Sydsamsøs højeste punkt 1 km sydvest for Onsbjerg; 51 m.o.h. Dyret er en velafgrænset enkeltbakke af grus og sand, der rejser sig stejlt, 30 m over omgivelserne. Bakken, som blev fredet i 1919, er offentligt tilgængelig og bevokset med overdrevsvegetation. Den er en stensat trigonometrisk station og har vid udsigt.

På toppen findes et mindesmærke for folketingsmand Poul Sveistrup (1848-1911), der var birkedommer på Samsø.

Annonce

Dyret er muligvis et erstatningsnavn for højens virkelige navn, som ikke måtte nævnes pga. tabu.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object