• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Odd Fellow Palæet

Odd Fellow Palæet i København ligger tilbagetrukket fra Bredgade for enden af Dronningens Tværgade. Sandstenskartouchen over midterpartiet viser bygherrens, grev C.A. von Berckentins, våben. Det fornemme smedejernsgitter er i dag placeret nærmere bygningen end ved opførelsen, da det afgrænsede den store gård helt ude mod gaden.

Odd Fellow Palæet i København ligger tilbagetrukket fra Bredgade for enden af Dronningens Tværgade. Sandstenskartouchen over midterpartiet viser bygherrens, grev C.A. von Berckentins, våben. Det fornemme smedejernsgitter er i dag placeret nærmere bygningen end ved opførelsen, da det afgrænsede den store gård helt ude mod gaden.

Odd Fellow Palæet, Berckentins Palæ, Schimmelmanns Palæ, bygget 1751-55 i Bredgade i København for grev C.A. von Berckentin af J.G. Rosenberg under Niels Eigtveds overopsyn og med mindelser om Amalienborg.

Det tre etager høje palæ med fremhævet midterrisalit blev i 1763 solgt til baron H.C. Schimmelmann, hvis familie ejede det til 1884; da blev det købt af aktieselskabet Concertpalaiset, der tilbyggede en koncertsal og indrettede en mindre sal til koncertbrug i palæet.

Begge har i årenes løb dannet rammen om talrige koncertarrangementer, pladeoptagelser m.m. I 1900 købtes det af Odd Fellow Ordenen til eget brug, men med bibeholdelse af koncertvirksomheden; der opførtes to indgangspavilloner i nyrokoko, hvorved en del af det prægtige smedejernsgitter sløjfedes.

Annonce

I 1992 hærgedes huset af en brand, og København mistede derved sin ældste og vigtigste koncertsal, der i modsætning til selve palæet ikke lod sig genopføre.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object

  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Odd Fellow Palæet
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik