• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Kabbel

Kabbel, tidligere hovedgård 2 km nord for Lemvig. Gårdens oprindelige navn menes at have været Kabeholt, dvs. gården med sømærket. Den er nævnt første gang sidst i 1400-t., hvor den ejedes af Oluf Rytter. Senere har den bl.a. tilhørt slægterne Kruse, Grubbe, Daa, Krabbe, Nors og Wandborg.

En opblomstring skete, da købmand Niels Jacobsen overtog Kabbel i 1741. Han og senere hans søn Jens, adlet de Stiernhielm, ombyggede gården og ofrede store summer på sognekirken Nørlem Kirke. Efter Jens de Stiernhielms død i 1780 indstiftede hans mor Stiernhielms Hospital med en lille - endnu bevaret og fredet - bygning ved Nørlem Kirke. Kabbels nuværende stuehus er fra 1829, udlængerne fra 1890'erne.

Kabbel ligger i et fredet område på 230 ha, som strækker sig langs Lem Vig fra Nissum Bredning til Nørlem Kirke. Mod nord er der stejle kystskrænter og dybe kløfter, og midt i området ligger to små skovområder, Kabbel Skov, sjældne rester af oprindelig vestjysk skov med bl.a. et tæt bunddække af ramsløg.

Det privatejede område er tilgængeligt ved afmærkede naturstier.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object