• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Hesselagergård

Hesselagergård.

Hesselagergård.

Hesselagergård, hovedgård (sædegård) på Fyn nær Gudme mellem Nyborg og Svendborg. Den nævnes som tilhørende slægten Bild i 1419 og var fra senmiddelalderen til 1682 i slægten Friis' besiddelse, som stamhus 1548-72; siden 1904 har den været i slægten Blixen-Fineckes eje. Hovedbygningen påbegyndtes 1538, formodentlig af Martin Bussert, for kansler Johan Friis som et sengotisk stenhus i to etager med hjørnetårn i NØ. Ca. 1548 tilføjedes, sandsynligvis ved Jacob Binck, yderligere en etage, en udkraget vægtergang, et trappetårn midt på sydfacaden samt et hjørnetårn i NV. De karakteristiske rundbuegavle, vælske gavle, hvormed bygningen afsluttedes ca. 1550, er inspireret af venetiansk renæssancearkitektur.

Hesselagergård.

Hesselagergård.

Hesselagergårds vælske gavle er blandt de tidligst kendte eksempler i Nordeuropa; først i de følgende årtier kendes de fra nordtyske byhuse og østtyske slotte som Schwerin og Gadebusch. Indvendig bør den enestående hjortesal i stueetagen over den høje kælder fremhæves. Antagelig inspireret af Gaston Phébus' (1331-91) skrift Le Livre de la chasse skildres kronvildtjagtens glæder i salens store velbevarede vægfriser; de er sandsynligvis udført af Jacob Binck ca. 1552. Hesselagergård Gods omfatter 553 ha (1996).

Annonce

Hesselagergårds hjemmeside

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object

  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Hesselagergård
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik