• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Højriis

Højriis, Højris, sædegård og gods (med Nebelgården 451 ha, 1996) 7 km sydvest for Nykøbing på Mors. Gården kendes fra begyndelsen af 1400-t. Hovedbygningen, der rummer dele fra 1500-t., ligger på et voldsted omgivet af vandfyldte grave. Fløjen mod nordvest og det spirprydede tårn er opført i nygotisk stil 1859 ved Hans J. Holm, fløjene mod nordøst og sydvest 1876 ved August Klein.

Navnet kendes fra 1413 som Høwris, 1. led adj. 'høj', 2. led gammeldansk ris 'krat'.

Højriis stod ubeboet 1965-94, hvor de nuværende, private ejere overtog gården og påbegyndte et omfattende og stadig ikke afsluttet restaureringsarbejde. Hovedbygning og park er åbne for publikum mod entré. I sommerperioden opfører skuespillere i slottets mange rum scener omkring en mordgåde som publikum kan være med til at løse.

Højriis Slots hjemmeside.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object