Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Samsø Kommune

Oprindelig forfatter Stelz Seneste forfatter Redaktionen

Møgelskår

Møgelskår

Samsø Kommune, kommune, der udgøres af den 112 km2 store ø Samsø og flere ubeboede småøer i Stavns Fjord og på Samsø Østerflak.

Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune består af 11 medlemmer (2014). Marcel Meijer (f. 26.8.1966) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2014. Kommuneadministrationen ligger i Tranebjerg. Samsø er en del af Region Midtjylland.

Samsø er en udpræget landkommune og kendt for sine tidlige grøntsager, især kartofler, som følge af øens milde og tørre forår.

Annonce

Samsø består af to morænelandskaber, der er næsten adskilt af Mårup Vig og Sælvig mod vest og Stavns Fjord mod øst. Kun strandvoldssletten Nordby Hede med plantage og hede forbinder de to områder.

Samsø Kommune (Kommunefakta)
306022.801.png25901832.601.png
Areal (km2)114
Indbyggertal:
19854693
20173724
Kommuner før reformen:
Ingen ændring
Kommunens hjemmeside
Navnet Samsø kendes fra ca. 1075 som Samse, usammensat ønavn af uvis oprindelse; er en senere omdannelse.

Nordsamsø domineres af det grusede randmorænelandskab, det reliefrige Nordby Bakker med kløfter og flere lange tørdale, bl.a. Balleskår, Møgelskår og Langdalen. Det højeste punkt er Ballebjerg, 64 m.o.h. Mod vest afgrænses bakkerne af en kystklint; mod øst falder det sandede terræn jævnt ned mod Nordby Bugt. Nordspidsen af Samsø, Issehoved, er en odde, der sammen med bakkerne indgår i den ca. 480 ha store fredning af Nordsamsø (1949-80).

Sydsamsø er ligeledes et randmorænelandskab. Dette er imidlertid præget af grusede, kegle- og hatformede bakker på rækker med en nord-syd-orientering, som når det højeste niveau i bakken Dyret, 51 m.o.h., syd for Onsbjerg. Jordbunden er varieret og forholdsvis god på fladerne mellem bakkerne. Morænen flankeres i nord og syd af hævet havbund. Længst mod syd ligger Brattingsborg Skov, som er den sidste rest af øens tidligere udbredte skovvækst.

I den meget lavvandede Stavns Fjord ligger mange småøer og talrige små stenholme, såkaldte kolder. Mod øst beskyttes fjorden af Besser Rev og mod nord af et strandvoldssystem ved Langør. Hjortholm er med sine 51 ha den største af øerne. Uden for fjorden ligger Vejrø, Lindholm og Kyholm, hvor der findes rester fra tidligere bebyggelse, på Kyholm bl.a. karantæneanlæg 1831-59 samt fæstningsanlæg fra Englænderkrigene i begyndelsen af 1800-t. Hele området omkring Stavns Fjord med omgivende kyststrækninger, ca. 1500 ha, er fredet og indgår sammen med Østerflak i et naturreservat.

Samsø Kommune. 1 km nord for Stavns by gennemskærer Kanhavekanalen den landtange, der forbinder den nordlige del af øen med den sydlige; netop her er øen smallest. Den ca. 500 m lange og 11 m brede kanal er i dag tilsandet, men har oprindelig været ca. 1,5 m dyb. Planker herfra er dendrokronologisk dateret til 726. Anlægget af kanalen betød, at skibe hurtigt kunne sejle fra Stavns Fjord i øst til vestsiden af øen, og man kunne hermed beherske sejladsen på de centrale danske farvande.

Samsø Kommune. 1 km nord for Stavns by gennemskærer Kanhavekanalen den landtange, der forbinder den nordlige del af øen med den sydlige; netop her er øen smallest. Den ca. 500 m lange og 11 m brede kanal er i dag tilsandet, men har oprindelig været ca. 1,5 m dyb. Planker herfra er dendrokronologisk dateret til 726. Anlægget af kanalen betød, at skibe hurtigt kunne sejle fra Stavns Fjord i øst til vestsiden af øen, og man kunne hermed beherske sejladsen på de centrale danske farvande.

Sælvig og Kolby Kås har færgeforbindelse til hhv. Hov og Kalundborg. Andre havne findes ved Ballen, Langør og Mårup. En stor del af øens bebyggelse er stadig samlet i de gamle landsbyer, der ligger jævnt fordelt i landskabet; mange har bevaret det gamle præg med tæt og sluttet bebyggelse med bindingsværkshuse som fx Nordby, Onsbjerg og Besser. I de mest kuperede områder findes også spredt bebyggelse. I 1920'erne udstykkedes en del af Brattingsborg Gods, der stadig ejer 1/4 af øens areal. Mange landbrug producerer grøntsager og frugt. I tilknytning hertil findes flere pakkerier og en konservesfabrik. Desuden har flere større gårde produktion af svin.

Turismen spiller ligeledes en vigtig rolle; de store naturområder, gode badestrande, landsbymiljøer, campingpladser, lystbådehavne og sommerhuse tiltrækker mange gæster, og øen har ca. 400.000 overnatninger om året. Nordby og Ballen er de mest eftertragtede byer. Ved Nordby ligger Samsø Labyrinten (åbnet i 2000), verdens største labyrint med mere end 5 km stier, i Langemark findes et museum for Austin-biler (2007) og ved Permelille et oplevelsescenter med rovfugle (2009). I Tranebjerg med Samsø Sygehus ligger bl.a. Samsø Museum med lokalhistoriske samlinger, og ved Brundby står Brundby Mølle, en af de to stubmøller, der er bevaret i Danmark. Ved Onsbjerg er et system af husmandsagre på smalle terrasser fredet. Samsø Højskole ligger ved Kolby.

Ballen Havn

Ballen Havn

Samsø er selvforsynende med elektricitet via landvindmøller opstillet bl.a. ved Brundby og en vindmøllepark (2003) i havet syd for øen; i 2007 åbnede Samsø Energiakademi i Ballen, et undervisnings- og forskningscenter for vedvarende energi.

Forhistorie

I Samsø Kommune findes 18 megalitgrave, hovedsagelig små jættestuer, og 67 fredede gravhøje, mens der er kendskab til ca. 100 sløjfede fortidsminder. Læs mere om Samsøs forhistorie.

Historie

Nordby

Nordby

Samsø Kommune blev oprettet i 1962 ved sammenlægning af sognekommunerne Besser, Kolby, Nordby, Onsbjerg og Tranebjerg, alle i Samsø Herred, der i 1970 blev overført fra Holbæk Amt til Århus Amtskommune. Samsø blev ikke berørt af strukturreformens kommunesammenlægninger i 2007. Læs mere om Samsø Kommunes historie.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Knud Stelzner: Samsø Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 5. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=155084