Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Odense Kommune

Oprindelig forfatter AnL-A Seneste forfatter Redaktionen

Odense Kommune, kommune på Fyn. Odense er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger; fra 2007 hører kommunen til Region Syddanmark.

Byrådet i Odense Kommune består af 29 medlemmer (2017). Peter Rahbæk Juhl (f. 6.10.1977) fra Socialdemokraterne er borgmester fra 2017.

Mod nordvest omfatter området en del af den frugtbare moræneflade Sletten, der dækker store dele af Nordfyn. Vest for Odense by er morænefladen gennemskåret af tre parallelle nordvest- sydøst-gående dale, der tolkes som tunneldale, hvori Næsby Å, Stavidså og Rydså løber i dag.

Odense Kommune (Kommunefakta)
305049.801.png25922993.601.png
Areal (km2)304
Indbyggertal:
1985171.468
2017200.563
Byer over 1000 indb. (2017)
Odense176.683
Bellinge4661
Sankt Klemens2959
Fraugde1917
Over Holluf1556
Næsbyhoved Broby1532
Ejlstrup1314
Kommuner før reformen:
Ingen ændring
Kommunens hjemmeside
Navnet Odense kendes fra 988 som Othensuuigensem, mønt 1018-35 OÐSVI, ca. 1075 Odansue, af gudenavnet Odin og gammeldansk 'vi, helligdom'.

Omkring Blommenslyst ligger et småkuperet morænebakkeland med mange dødishuller. I samme landskab, som grænser op til Vissenbjergs dødisområde, findes fladbakker opbygget af issøler. Foran det randmorænestrøg, der danner en bue fra Kerteminde over Munkebo til Dræby, har smeltevandssand opbygget hedesletter, hvorpå byerne Seden og Bullerup ligger i dag, og hvor Odense Fjord opstod, da havet efter sidste istid trængte ind over en del af hedesletterne.

Odense by gennemstrømmes af Odense Å, som afvander store dele af det centrale Fyn. Odense Å løber sammen med Lindved Å ved Åsum og udmunder i Odense Fjord. Den løber i en fladbundet smeltevandsdal og var i senglacial tid betydelig mere vandrig, hvilket kan ses af terrassedannelser og erosionsskrænter langs åløbet.

Langs åløbene og andre lavninger blev der i postglacial tid dannet moser og enge med tørv og dynd. Området sydvest for Odense mellem Sanderum, Bolbro og Odense Å indeholder talrige moser. I ådalene blev der desuden aflejret kildekalk; kildekalklejer findes bl.a. langs Odense Ådal mellem Dalum og Fangel. Omkring Odense Fjord skabtes et fladt, marint forland som resultat af en mindre landhævning. Efter anlæggelsen af den 8,2 km lange Odense Kanal (1797-1804) fra fjorden til Odense by blev de tilgrænsende områder Næsbyhoved Sø og Bågø Strand inddæmmet og tørlagt. Der er senere foretaget flere inddæmninger i den lavvandede Odense Fjord; bl.a. blev Lumby Strand tørlagt i 1946, og der opførtes 24 statshusmandsbrug.

Odense Kommune. Koloreret stik fra 1593 med kort over Odense by og opland. Det meget detaljerede stik viser tydeligt byens grænse, som dels bestod af den naturlige afgrænsning ved Odense Å mod syd, dels af bymure; langs åen ses fire møller. Byens centrum domineres af Sankt Knuds Kirke med benediktinerklostret; nederst i billedet ses Nonnebakken. Fra Georg Braun og Frans Hogenberg Civitates orbis terrarum (Köln 1572-1618).

Odense Kommune. Koloreret stik fra 1593 med kort over Odense by og opland. Det meget detaljerede stik viser tydeligt byens grænse, som dels bestod af den naturlige afgrænsning ved Odense Å mod syd, dels af bymure; langs åen ses fire møller. Byens centrum domineres af Sankt Knuds Kirke med benediktinerklostret; nederst i billedet ses Nonnebakken. Fra Georg Braun og Frans Hogenberg Civitates orbis terrarum (Köln 1572-1618).

Landbrugsarealet, som indeholder frugtbare morænejorder, bliver især anvendt til produktion af hvede og byg samt til avl af sukkerroer og frøafgrøder. Dertil kommer en betydelig svineproduktion. Anvendelsen af jorden er desuden præget af en omfattende gartnerivirksomhed; i området mellem Anderup, Stige og Lumby er meget store arealer under glas.

Annonce

Kommunen er rig på landsbyer. Lumby Torp og Rågelund er eksempler på landsbyer, hvor den middelalderlige struktur er velbevaret. Dele af den oprindelige landsby er også bevaret i Åsum, men Odenses nye parcelhuskvarterer, som strækker sig næsten frem til byen, har sammen med store drivhusområder ændret byens form. I landsbyer som Stige har Odenses funktioner helt eller delvis fortrængt de oprindelige; og i bynære landsbyer som Hunderup har Odenses villakvarterer overtaget.

Forhistorie

I Odense Kommune er der bevaret to storstensgrave og 18 gravhøje, mens ca. 130 oldtidsminder vides at være sløjfet. Syd for Skovs Højrup er der fundet et halvmåneformet guldhalssmykke fra dolktid, en såkaldt lunula; kun tre er fundet i Danmark. Læs mere om Odenses forhistorie.

Historie

Odense Kommune blev dannet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Allerup-Davinde, Allese-Næsbyhoved Broby, Brændekilde-Bellinge, Dalum, Fjordager, Fraugde, Korup-Ubberud, Lumby, Pårup, Sanderum, Stenløse-Fangel samt sognet Højby og købstaden Odense. Læs mere om Odense Kommunes historie.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Anne-Lise Lykke-Andersen: Odense Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 18. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=134434