Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Odder Kommune

Oprindelig forfatter Stelz Seneste forfatter Redaktionen

Odder Kommune, kommune ved Kattegat i Region Midtjylland. Til kommunen hører Alrø og Tunø samt nogle holme. Byen Odder er kommunens administrative centrum.

Området har haft en jævn befolkningstilvækst gennem 1900-t. og har deltaget i den østjyske industriudvikling. Det udgør samtidig et rigt landbrugsområde med flere store brug.

Byrådet i Odder Kommune består af 19 medlemmer (2014); Uffe Jensen (f. 8.10.1960) fra partiet Venstre er borgmester fra 2014.

Annonce

Odder Kommune (Kommunefakta)
305045.801.png25901773.601.png
Areal (km2)225
Indbyggertal:
198517.949
201722.331
Byer over 1000 indb. (2017)
Odder11.872
Hov1532
Kommuner før reformen:
Ingen ændring
Kommunens hjemmeside
Navnet Odder kendes fra 1363 som Oddræth, af substantivet od 'spids' og gammeldansk *ræth, af uklar betydning, formentlig en områdebetegnelse.

En fladbundet smeltevandsdal med Åkær Å og Odder Å snor sig fra Horsens Fjord til Norsminde Fjord og deler kommunen i to forskellige landskaber.

Mod øst ligger en moræneflade med gode jorder 20-30 m.o.h.; den grænser flere steder ved kysten til hævet havbund fra Litorinahavet, fx ved Norsminde Fjord, Saksild og Gylling Næs.

Strandene langs Saksild Bugt er populære fritids- og turistmål med mange sommerhuse. Kysten syd for Hov er præget af strandenge og lavvandede havområder og indgår i et fuglebeskyttelsesområde.

Vest for dalen findes et højtliggende morænelandskab (60-80 m.o.h.) med mange dale og slugter. Det når i Nørreskov op i 101 m.o.h. Længst mod syd ligger Uldrup og Sondrup Bakker, et markant randmorænelandskab, der kulminerer i Bavnehøj (92 m.o.h.). Landskabet blev fredet i 1977. De sandede bakker blev tilplantet med nåleskov i 1880'erne. Ved herregården Rathlousdal ligger et 474 ha stort fredet område (1979) af marker og skræntskove med kunstige søer og resterne af en tidligere dyrehave fra 1800-t. Ved Torrild ligger skove på højtliggende lerede og fugtige arealer.

Odder Kommune. Hov set fra øst. I forgrunden tv. ses lystbådehavnen og ved siden af trafikhavnen, der har færgeforbindelse til Samsø og Tunø. Fotografi fra sidste halvdel af 1990'erne.

Odder Kommune. Hov set fra øst. I forgrunden tv. ses lystbådehavnen og ved siden af trafikhavnen, der har færgeforbindelse til Samsø og Tunø. Fotografi fra sidste halvdel af 1990'erne.

Bebyggelsen i det åbne land består i den østlige del af tætliggende, gamle landsbyer. Ved Gersdorffslund findes en stor husmandsudstykning, og selve herregårdsmiljøet (fredet 1963) og en planteforædlingsstation i Dyngby ejes af Pajbjergfonden. Det ujævne terræn mod vest har færre landsbyer og større åbne arealer.

Landbrugsproduktionen omfatter korn- og svineavl. Der er forholdsvis mange små brug, heraf en del fritidslandbrug, og flere gartnerier. Ørting og Hundslund blev stationsbyer på Odder-Horsens-banen; dele heraf indgår i et stianlæg. Den tidligere ladeplads Hov fik sin opblomstring som endestation på privatbanen til Odder og med anlæggelsen af havnen i 1881. I dag har havnen færgeforbindelse til Samsø og Tunø.

Forhistorie

I Odder Kommune er der bevaret tre storstensgrave og 16 gravhøje, mens 150 oldtidsminder vides at være sløjfet. Læs mere om Odders forhistorie.

Historie

Odder Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Alrø, Gosmer-Halling, Gylling, Hundslund, Saksild-Nølev, Odder, Randlev-Bjerager, Torrild, Ørting-Falling og Tunø. I 1965 var Torrild og Odder lagt sammen til Odder Sognekommune. Læs mere om Odder Kommunes historie.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Knud Stelzner: Odder Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 9. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=134405