Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Ishøj Kommune

Oprindelige forfattere Folke, JLor, K-EF og LSlu Seneste forfatter Redaktionen

Ishøj Kommune, forstadskommune 15 km sydvest for Københavns centrum; kommunen er uberørt af Strukturreformens kommunesammenlægninger 2007.

Byrådet i Ishøj Kommune består af 19 medlemmer (2017). Ole Bjørstorp (f. 8.7.1946) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2001.

Det naturskabte terræn er som i det meste af Køge Bugt-regionen en plan moræneflade med leret, frugtbar jord. Det udgør en del af Heden i området mellem København, Køge og Roskilde. Tidligere dominerede lavtliggende strandenge med rørskove ud mod Køge Bugt, men i 1980 stod Strandparken (tidl. Køge Bugt Strandpark) med kunstigt anlagte strandsøer, badestrand og lystbådehavn færdig.

Annonce

De vestlige og nordlige dele af Ishøj Kommune er landbrugsland med landsbyerne Torslunde, Ishøj Landsby og Tranegilde. Området omkring Tranegilde indgår som Vallensbækkilen i Fingerplanen; i alt udgør de grønne områder ca. 75% af kommunens areal. Mod øst omkring Køge Bugt-motorvejen og S-togs-linjen til Køge ligger kommunens bymæssige bebyggelse koncentreret på et ca. 300 ha stort areal. Det består af et mindre engrosvare- og industriområde samt boligkvarterer med Ishøj Bycenter ved Ishøj Station som centrum.

Ishøj Kommune (Kommunefakta)
304642.801.png25901659.601.png
Areal (km2)26
Indbyggertal:
198520.390
201722.719
Byer over 1000 indb. (2017)
Ishøj20.712
Ishøj Landsby1083
Kommuner før Strukturreformen:
Ingen ændring
Kommunens hjemmeside
Navnet Ishøj kendes fra 1279 som Ishogh 'højen(e) med (meget) is'.

Udviklingen fra landkommune til gennemplanlagt forstad er forløbet særdeles hurtigt. Initiativet til udbygningen blev taget med Køge Bugt-loven i 1961. Fra 1965 til 2006 er befolkningstallet vokset fra under 3000 til omkring 23.000; især i 1970'erne var befolkningstilvæksten stor i forbindelse med færdiggørelsen af en række almennyttige boligbyggerier. Udlejningen af lejlighederne var i de første år vanskelig, idet S-togs-forbindelsen til København først stod færdig i 1976. Halvdelen af indbyggerne i Ishøj bor i etageboliger; de ligger tæt på Ishøj Bycenter, mens parcelshuskvarterer er placeret i større afstand herfra. Næsten al offentlig og privat service i kommunen er koncentreret i Ishøj Bycenter, der betjenes af store parkeringsarealer og S-togsstation.

Ishøj har et velplanlagt vej- og stisystem med adskillelse af biler og "bløde" trafikanter. Blandt andre fællesfaciliteter kan nævnes det tidligt udbyggede kabel-tv-net og vidtforgrenet fjernvarmeforsyning.

Tilflytterne har fortrinsvis været unge familier med børn. Det har krævet en voldsom udbygning af bl.a. skolesystemet, og kommunen har gymnasium, handelsskole og teknisk skole. Ishøj har stået centralt i debatten om indvandrere; ca. 30% har udenlandsk baggrund, flest tyrkere. I 1990'erne kunne det iagttages, at tredje-generations-indvandrerne på væsentlige punkter havde tilpasset sig dansk levevis. Fx var fødselstallet faldet kraftigt.

Kommunalbestyrelsen og den socialdemokratiske borgmester 1974-2000, Per Madsen, havde bred politisk opbakning under kommunens udbygning, som man i modsætning til mere forsigtige nabokommuner bl.a. fremskyndede ved lånefinansiering.

Ishøj Kommune. I Strandparken ud til Køge Bugt ligger ARKEN Museum for Moderne Kunst. Fotografi fra indgangspartiet.

Ishøj Kommune. I Strandparken ud til Køge Bugt ligger ARKEN Museum for Moderne Kunst. Fotografi fra indgangspartiet.

Hovedparten af de ca. 7000 beskæftigede, som arbejder uden for kommunen, tager S-toget, som også om sommeren benyttes af mange besøgende til Strandparken, et af Danmarks mest alsidige fritidsområder med strand, store grønne områder, lystbådehavn, vandsportklubber og lettilgængelige naturområder, bl.a. af ornitologisk interesse. Området ved Ishøj Havn blev i 1996 tilføjet en kulturel attraktion, da ARKEN Museum for Moderne Kunst blev taget i brug (arkitekt Søren Robert Lund). Museet danner et forum for nyere dansk og udenlandsk kunst. Ishøj Teater i landsbyen Tranegilde er Danmarks mest besøgte børneteater med over 50.000 gæster om året. I Tranegilde er der på Bredekærgård til skolebrug etableret et dansk landbrug, som det fungerede i 1930'erne.

Forhistorie

I Ishøj Kommune er to gravhøje bevaret, mens mere end ti høje er sløjfet. En af dem indeholdt en våbengrav fra ældre bronzealder. Ved Torslunde Mark er der fundet en rig grav fra yngre romersk jernalder med bl.a. romerske glas og bronzekar.

Historie

Kommunen blev oprettet i 1842 under navnet Torslunde-Ishøj Sognekommune, idet den bestod af sognene Torslunde (landsbyen Torslundemagle) og Ishøj (landsbyerne Ishøj og Tranegilde), begge i Smørum Herred. Efter at Ishøj Sogn var blevet meget kraftigt udbygget, skiftede kommunen i 1975 navn til Ishøj.

De to sognekirker stammer fra den romanske periode og er opført af kridt og frådsten. Ishøj Kirke blev stærkt restaureret 1873-78.

Før udskiftningen havde de tre landsbyer alle et ensartet dyrkningssystem, nemlig et tovangsbrug med rughaver. Hver landsby havde to vange, hvoraf den ene hvert år var besået med byg og havre, mens den anden var fælled. Af fælledvangen indtog man dog et mindre areal, der blev besået med rug. Landgilden var helt overvejende byg.

Benzonsdal. Hovedbygningen med de karakteristiske pinakler.

Benzonsdal. Hovedbygningen med de karakteristiske pinakler.

Hovedgården Benzonsdal blev oprettet i 1730 af højesteretsassessor Peder Benzon (d. 1735) af jorder, der lå under hans hovedgård Gjeddesdal i Greve Sogn. De to hovedgårde har også senere i lange perioder haft fælles ejere.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Folke, Jørgen Lorentzen, Karl-Erik Frandsen, Lydia Slumstrup: Ishøj Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 3. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=99627