Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hillerød Kommune

Oprindelige forfattere K-EF og NGB Seneste forfatter Redaktionen

Hillerød Kommune, fra 1.1.2007 kommune i Nordsjælland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Skævinge, Hillerød og en del af Slangerup (ejerlavene Lystrup og Uvelse i Uvelse Sogn) i Frederiksborg Amtskommune. Et nyt rådhus på Trollesminde i den sydlige udkant af Hillerød huser administrationen i kommunen, der hører til Region Hovedstaden.

Byrådet i Hillerød Kommune består af 27 medlemmer (2014). Dorte Meldgaard (f. 1.2.1976) fra Det Konservative Folkeparti er borgmester siden 2014.

Hillerød Kommune (Kommunefakta)
39153134.jpg25901605.601.png
Areal (km2)213
Indbyggertal:
198538.397
201750.109
Byer over 1000 indb. (2017)
Hillerød32.278
Nødebo2040
Skævinge2631
Ny Hammersholt1307
Tulstrup1207
Gadevang1125
Gørløse1147
Kommuner før Strukturreformen:
Hillerød Kommune
Skævinge Kommune
Uvelse Valgdistrikt (Slangerup Kommune)
Kommunens hjemmeside

Naturforhold

Kommunen rummer en del af Gribskov og grænser op til både Esrum Sø og Arresø. Midt igennem kommunen går et stort næsten sammenhængende skovområde fra Gribskov i nord til Store Dyrehave i syd.

Alle disse skove ligger på et nord-syd-gående bakkestrøg, der er en israndslinje dannet ved lokale isfremstød fra nordøst i slutningen af sidste istid. Højest ligger Tobakke (85 m) i Store Dyrehave. Fra isranden strømmede smeltevandet mod vest ud over en uregelmæssig, sandet smeltevandsslette mellem Gørløse over Skævinge til Store Lyngby. Den afvandes af Gørløse-Havelse Å og længst mod nordvest af Lyngby Å; i bunden af ådalene findes aflejringer fra Litorinahavet i op til 5 m.o.h. Smeltevandsaflejringerne støder mod syd op til den markante ås Strø Bjerge, der hæver sig op til 30 m over det omgivende terræn. Øst for Strølille blev åsens nordlige del gravet bort, og her ligger flere små søer, der udnyttes til lystfiskeri. Den sydvestlige del af kommunen omkring Sigerslevøster består af et jævnt morænestrøg.

Annonce

Kulturlandskab

I middelalderen var landskabet og bebyggelsen stærkt præget af Æbelholt Kloster og Esrum Kloster, der ejede mange gårde i området. Ydermere lå der to middelalderlige hovedgårde, Favrholm og Hillerødsholm, der begge ca. 1560 overgik fra Peder Oxe til kronen. På basis af disse ejendomme og klostergodset, som var blevet konfiskeret efter Reformationen, oprettede Frederik 2.Frederiksborg Slot med tilhørende ladegård.

De store skove mod øst, Gribskov og Store Dyrehave, sidstnævnte anlagt af Christian 4. i 1619, og landskabet herimellem præges af det omfattende system af jagtveje i stjernemønster, som Christian 5. indrettede ca. 1680 med henblik på parforcejagt. Adskillige middelalderlige enkeltgårde og små landsbyer i skovområderne blev nedlagt, hvilket bevarede felter af højryggede agre og hustomter i skovbunden stadigvæk viser. Igennem flere århundreder dannede de store skove grundlag for tilvirkning af trækul. Her lå kulsviernes fattige hytter godt isoleret fra det øvrige samfund; håndværket forsvandt i løbet af 1800-t. Især i Gribskov blev der brændt meget trækul.

Efter 1560 tilhørte al jord i området kronen og blev administreret fra Frederiksborg. Områdets indbyggere tilhørte en særlig retskreds, Frederiksborg Birk. Det berømte hestestutteri under Frederiksborg Slot, Hillerødsholm Stutteri, har sat sig varige spor i landskabet ved de mange vange og kobler, der blev indhegnet af hensyn til hestene.

Alle landsbyer i området blev udskiftet i slutningen af 1780'erne, og bønderne fik status af arvefæstere. Efter 1922 blev 28 statshusmandsbrug udstykket fra Frederiksborg.

Æbelholt Kloster. Søjler fra klosteranlægget.

Æbelholt Kloster. Søjler fra klosteranlægget.

Æbelholt Kloster 5 km vest for Hillerød var augustinerkloster, oprettet 1175 med store gaver i form af jordegods fra biskop Absalon. Det blev nedlagt ved Reformationen, hvorpå bygningerne inklusive kirken blev revet ned. Usædvanligt velbevarede skeletter er basis for Æbelholt Klostermuseum (oprettet 1957).

Skævinge Kirke er en stærkt udbygget romansk kampestenskirke. Den tidliggotiske vestforlængelse, hvorover der i 1614 er rejst et renæssancetårn, rummer særegne kalkmalerier fra ca. 1550, ligesom kirkerne i Gørløse og Strø.

Nørre Herlev Kirke.

Nørre Herlev Kirke.

Kirken i Nørre Herlev er opført i 1100-t. af kampesten, men blev ombygget i 1400-t. i gotisk stil med opsætning af hvælvinger; på disse blev der i årene omkring 1460 malet meget levende kalkmalerier, der tilskrives Isefjordsmesteren.

Indtil udskiftningen fra omkring 1788 havde alle landsbyer i området trevangsbrug, og landgilden var overvejende byg.

Industri og service

Hillerød blev forbundet med hovedstaden med jernbane i 1864, der samme år blev videreført til Helsingør. Hillerød blev snart det vigtigste jernbaneknudepunkt i Nordsjælland med anlæggelsen af Gribskovbanen (til Græsted 1880, Gilleleje 1896, Helsinge 1897 og Tisvildeleje 1924). Jernbanen Hillerød-Frederiksværk, anlagt i 1897, fik stationer i Gørløse og Skævinge, som udviklede sig som stationsbyer. Banen blev forlænget til Hundested i 1916. I 1968 blev den kollektive trafik til og fra byen forbedret, da Hillerød fik S-togsforbindelse til København.

Det er længe siden, der har været køer i stalden på Favrholm i Hillerød, men sporene er der endnu på et sted, der nu huser kursuscenter for Novo Nordisk.

Det er længe siden, der har været køer i stalden på Favrholm i Hillerød, men sporene er der endnu på et sted, der nu huser kursuscenter for Novo Nordisk.

Med hensyn til vejforbindelser har Hillerød derimod ikke været så godt forsynet. Hovedlandevejen (A5) mellem Hillerød og København over Birkerød var i mange år meget trafikeret. Det blev i 1962 planlagt at anlægge en motorvej fra København til Kagerup nord for Hillerød, men den endte i 1978 ved Allerød og er aldrig bygget videre. En aflastning er dog kommet ved Isterødvejen, der forbinder Helsingørmotorvejen ved Hørsholm med Hillerød.

Hillerød Kommune har i de seneste år udviklet sig som Nordsjællands handels- og erhvervscentrum. Frederiksborg Slot er stadigvæk kommunens kulturelle hjørnesten med ca. 1/4 mio. besøgende om året.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karl-Erik Frandsen, Nils G. Bartholdy: Hillerød Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 20. juli 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=91487