Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hedensted Kommune

Oprindelige forfattere K-EF og NGB Seneste forfatter Redaktionen

Hedensted Kommune, fra 1.1.2007 kommune i Østjylland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum i Vejle Amt, idet dog borgerne i Grejs Sogn i den sidstnævnte kommune efter en folkeafstemning valgte tilknytning til Vejle Kommune. Kommunen hører til Region Midtjylland og har forvaltningscentrum i Hedensted.

Byrådet i Hedensted Kommune består af 27 mdlemmer (2017). Kirsten Terkilsen (f. 13.8.1953) fra partiet Venstre er borgmester siden 2010.

Hedensted Kommune (Kommunefakta)
39153114.jpg25901575.601.png
Areal (km2)551
Indbyggertal:
1985-
201746.524
Byer over 1000 indb. (2017)
Hedensted11.789
Juelsminde3985
Tørring2750
Hornsyld1661
Uldum1382
Lindved1317
Øster Snede1197
Daugård1085
Rask Mølle1056
Kommuner før reformen:
Hedensted Kommune
Juelsminde Kommune
Tørring-Uldum Kommune (minus Grejs Sogn)
Kommunens hjemmeside

Naturforhold

Kommunen er præget af isens bevægelser under den sidste del af istiden. Længst mod vest omkring Tørring går fra syd til nord hovedstilstandslinjen fra sidste istid. I istidens sidste fase skød en gletsjer imidlertid frem fra øst og skabte den østjyske israndslinje, der går igennem kommunen, nogenlunde følgende jernbanen gennem Hedensted og Løsning. Øst for israndslinjen er terrænet kuperet med en jordbund af frugtbart ler, mens det vest herfor er meget jævnt, og hvor overfladen består af sand og grus. Hedensted by ligger således på overgangen mellem et dødispræget landskab mod øst og Løsning Hedeslette, der er dannet i forbindelse med den østjyske israndslinje. Både hedesletten og en mindre randmoræne udnyttes til grusgravning. Landskabet syd for Hedensted præges af den dybt nedskårne dal med Ørum Å. Her findes mange skræntskove.

Annonce

I den østlige del af kommunen består landskabet af storbakkede plateauer adskilt af ådale, der flere steder er skarpt nedskårne. Området nord for Hornsyld når ca. 50 m.o.h. Herfra tiltager niveauet mod syd til 75-100 m.o.h. Ud mod Vejle Fjord bliver terrænet gennemskåret af korte, dybe erosionsdale, flere med vandløb. Fra Glud til Juelsminde løber en tunneldal, der afskærer to jævne morænepartier mod øst. Dalens vestside består af store skråninger, der i Troldemose Bakke når 110 m.o.h.

Hjarnø  i Horsens Fjord.

Hjarnø i Horsens Fjord.

I den vestlige del af kommunen er der et jævnt bølget morænebakkeland med lerede jorder. I kommunens nordvestligste hjørne ligger nord-sydorienterede bakkedrag med højder op til 115 m.o.h., dannet under isens afsmeltning fra hovedstilstandslinjen. Dette områdes sandede jorder er dækket af lyngheder, egekrat og plantager. En af de bedst bevarede strækninger af Hærvejen passerer vandskellet mellem Gudenåen og Skjern Å. Den tidligere Hærvejskro og landbrugsejendom Kovtrupgård er indrettet som naturcenter.

Kulturlandskab

Barrit Kirke, Hedensted Kommune.

Barrit Kirke, Hedensted Kommune.

Før udskiftningen, der blev gennemført 1770-97, dyrkedes agerjorden i landsbyerne i den østlige del af kommunen som et uregelmæssigt vangebrug. Ofte var der kun to store vange, hvoraf den ene hvilede, mens den anden var besået. Glud og As sogne, der ligger længst mod øst i kommunen, blev først sent opdyrket i middelalderen; her var de små landsbyer og mange enkeltgårde integreret i et kompliceret fællesskab uden systematisk brug og hvile. I den vestlige del havde bønderne græsmarksbrug med otte til ti tægter.

Der har aldrig været større hovedgårde i den vestlige del af kommunen, hvorimod den skovrige del mod øst gav basis for oprettelsen af mange hovedgårde. Ældst er Barritskov, der kendes fra 1261 og som 1356-1588 tilhørte slægten Manderup. I 1802 indgik den i stamhuset Rosenkrantz. Jensgård kendes fra ca. 1300. Den havde 1576-1674 fælles ejere med Møgelkær; siden 1748 har den været ejet af slægten Glud. Møgelkær nævnes første gang 1408 og havde 1674-1922 fælles ejere med Frijsenborg, hvorefter den delvis blev udstykket. I 1939 blev gården købt af staten og anvendt som bl.a. fængsel. Den yngste af hovedgårdene er Rosenvold, der først kendes fra 1575; den havde indtil 1660 fælles ejere med Boller og har siden været ejet af slægten Rantzau. Nær Rosenvold i Staksrode Skov ligger det store voldsted Staksevold. Grejs Mølle blev opført som stampemølle i 1777 og senere omdannet til klædefabrik. Hovedbygningen fra 1819 er bevaret og i dag indrettet til boliger.

Hedensted Kommune. Sommerhusområdet på næsset Bjørnsknude ved Juelsminde..

Hedensted Kommune. Sommerhusområdet på næsset Bjørnsknude ved Juelsminde..

Den i alt ca. 70 km lange kyststrækning mod Storebælt består mod øst af stejle kystklinter og lavvandede vige med gode strande. Store sommerhusområder findes langs As Vig og syd for Juelsminde mod Bjørnsknude. Strandengene, der ligger langs Horsens Fjord, afsluttes længst mod nordøst af Snaptun, et lille færge- og fiskerleje med forbindelse til Hjarnø, der hører til kommunen.

Mod Vejle Fjord findes en smal forstrand uden for de stejle klinter, der er gennemskåret af flere vandløb. I skrænterne ses flere steder udskridninger i plastisk ler. Ved Sønderskov og Barritskov findes en 203 ha stor fredning fra 1949, og sydkysten er som helhed en del af et fuglebeskyttelsesområde. Syd for Stouby ligger Vejlefjord, indrettet i et tidligere sanatorium, med et kursuscenter samt et genoptræningscenter for bl.a. hjerneskadede. Glud Museum er et landbohistorisk museum, grundlagt 1912.

Industri og service

I 1866 blev den østjyske længdebane ført igennem kommunen med stationer i Daugård, Hedensted og Løsning. De to sidste steder gav banen anledning til fremvæksten af egentlige stationsbyer. De har bevaret dette præg, selv om togene ikke længere standser i Løsning. Jernbanen Vejle-Give blev anlagt i 1894 og ført igennem kommunen med trinbræt i Højager. I 1891 anlagdes banen mellem Horsens og Tørring, som i 1929 udvidedes til Thyregod, og en bane fra Rask Mølle til Ejstrupholm. Den blev nedlagt igen i 1962, men bevirkede, at Tørring udviklede sig som stationsby.

I Juelsminde var der allerede i 1500-t. færgeoverfart til Bogense. I 1961-96 var der færgeforbindelse til Kalundborg. 1884-1957 eksisterede jernbanen Horsens-Juelsminde. I dag er byen primært en ferie- og badeby.

Kommunen er præget af kraftig vækst i både befolkning og erhvervsliv. Erhvervsområderne i Løsning og Hedensted ligger tæt ved den østjyske motorvej (åbnet 1980), ligesom der ikke er langt til motorvejen mellem Aarhus og Herning (åbnet 2012).

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karl-Erik Frandsen, Nils G. Bartholdy: Hedensted Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 25. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=89816