Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Glostrup Kommune

Oprindelige forfattere BuNi, K-EF og Voedeg Seneste forfatter Redaktionen

Glostrup Kommune, vestlig forstadskommune til København under Region Hovedstaden. Kommunen er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger 2007.

Byrådet i Glostrup Kommune består af 19 medlemmer (2014). John Engelhardt (f. 20.7.1956) fra partiet Venstre er borgmester sisden 2010.

Naturgeografisk udgøres kommunen af en jævn slette af moræneler. Fra højder på 20-24 m i kommunens midterste del skråner sletten svagt mod nord, hvor Harrestrup Å med Ejby Mose danner grænsen til Ballerup Kommune. Glostrup by ligger på slettens sydvestlige skrænt. Langs kommunens østgrænse går Vestvolden, der anlagdes 1888-92 som led i befæstningen af København.

Annonce

Glostrup Kommune (Kommunefakta)
280838.801.png25901551.601.png
Areal (km2)13
Indbyggertal
198519.696
201722.528
Kommuner før reformen:
Ingen ændring
Kommunens hjemmeside
Navnet Glostrup kendes fra 1186-97 som Glostorp, slutn. af 1200-t. Gloopsthorp, vist af Glop 'den åbne, den gabende', et gammelt sønavn på den senere mose syd for Glostrup, og -torp 'udflytterby'.

Tre fjerdedele af kommunens indbyggere bor i Glostrup by. Den gamle kirkelandsby voksede kraftigt med udgangspunkt i Glostrup Station på jernbanen København-Roskilde, anlagt i 1847. Længere mod nord findes på hver sin side af Vestskoven de to landsbyer Hvissinge og Ejby, hvis landsbymiljøer med gadekær endnu er delvis intakte.

Ud over Vestskoven er der kun få rekreative områder i kommunen. I det centrale Glostrup er kirkens omgivelser frilagt til grønt område, og i Hvissinge er der anlagt en 15 m høj bakke, der er populær som kælkebakke. Ved Ejby findes et betydeligt antal kolonihaver for storbyens befolkning ("Sommerbyen").

Kommunen gennemskæres af Roskildevej og Jyllingevej, begge indfaldsveje til København. Motorringvejen følger Vestvolden, mens Ringvej 3 forløber nord-syd centralt i kommunen. Siden 1953 har Glostrup været betjent af S-togs-linje til København.

Glostrups centrum ligger mellem jernbanelinjen og Roskildevej. Her findes de fleste butikker og offentlige kontorer, mange af dem samlet i Glostrup Storcenter, som opførtes i begyndelsen af 1970'erne og udbyggedes i 1991.

Glostrup Hospital.

Glostrup Hospital.

Kommunen rummer dobbelt så mange arbejdspladser som bosatte beskæftigede, og der er derfor en betydelig indpendling, især fra andre kommuner på Københavns vestegn. Ved Ringvej 3 findes Glostrup Hospital med det store hospital (tidl. Nordvang) for psykiatriske patienter; med mere end 2500 ansatte er det kommunens største arbejdsplads.

I tilknytning til motorvejene er der anlagt betydelige erhvervsområder i kommunen; det største er Ejby industrikvarter med over 4000 arbejdspladser. I Ejby ligger også det fælleskommunale forbrændingsanlæg Vestforbrænding. Egentlig industri spiller kun en beskeden rolle i erhvervskvartererne, som domineres af lagervirksomheder og erhvervsrettet service. Også ved Glostrup Station har industrien måttet vige for kontorejendomme. Her blev kontorbyggeriet Stationsparken således opført i 1989 på Sunlightfabrikkernes tidligere grund, og FDB's frølager erstattedes af først Københavns Amtsgård (1993) og senere af anden offentlig service.

Kommunens boliger stammer overvejende fra 1950-75, og de forskellige kvarterer er ofte blandede med både parcelhuse og etageejendomme. 42% af boligerne ejes af almennyttige boligselskaber (2006). Et større boligområder med ca. 330 boliger er anlagt ved Hvissinge Øst.

Glostrup var næsten ubrudt fra 1929 til 2009 styret af Socialdemokratiet med støtte fra arbejder- og funktionærkvartererne i Glostrup og Hvissinge. Ejby, som er udbygget med parcelhuse, har derimod et solidt borgerligt flertal. Efter kommunalvalget 2009 overtog Venstre borgmesterposten.

Forhistorie

Man har ikke kendskab til oldtidsminder fra Glostrup Kommune, men et par steder er der konstateret bebyggelsesspor fra ældre jernalder.

Historie

Glostrup Kirke.

Glostrup Kirke.

Glostrup Kommune blev oprettet i 1841 og omfattede Glostrup Sogn, der bestod af landsbyerne Glostrup, Hvissinge og Ejby, alle i Smørum Herred. Til sognet hørte endvidere fra middelalderen Avedøre, der imidlertid i 1893 kirkeligt blev henlagt til Brøndbyøster Sogn. I 1974 blev Avedøre overført til Hvidovre Kommune.

Den middelalderlige sognekirke i Glostrup blev opført i den romanske periode med mure af kampesten og vinduesindfatninger af kridt. Den udvidedes i 1500-t. mod øst. I 1874 blev kirken skalmuret med munkesten.

Sognets tre landsbyer bestod i 1600-t. hver af otte gårde og havde alle før udskiftningen trevangsbrug i modsætning til Avedøre, der havde tovangsbrug. Udskiftningen blev gennemført relativt sent i området: Hvissinge i 1787, Glostrup i 1792 og Ejby i 1794.

Glostrups vækst som følge af jernbanen kom ikke til at berøre kommunens øvrige landsbyer, som nærmest forblev uændrede indtil efter 1950.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Bue Nielsen, Karl-Erik Frandsen, Vibe Ødegaard: Glostrup Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 16. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=84515